Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

 

   1 - 6 / 364  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 88. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 88. sjednicu Velikog vijeća

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 810/19 zaključeno da nema kršenja apelantovog prava na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i st. 3. i 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

10.05.2019.

Duranspahić i drugi, te Vučetić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Duranspahić i drugi, te Vučetić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Evropski sud za ljudska prava je 9. maja 2019. godine objavio presude u predmetu Duranspahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, te Vučetić i drugi protiv Bosne i Hercegovine u kojima je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 zbog neizvršenja domaćih odluka.

10.05.2019.

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

03.05.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 87. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 87. sjednicu Velikog vijeća

U saopštenju sa sjednice je izdvojena informacija da je donesena odluka u predmetu AP 1854/17.

29.04.2019.

Potpisivanjem Sporazuma do bolje sudske prakse

Potpisivanjem Sporazuma do bolje sudske prakse

Sporazum o saradnji o zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“, koji finansira Evropska unija (EU), zaključen je danas između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine.

24.04.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 86. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 86. sjednicu Velikog vijeća

U saopštenju sa sjednice se navodi da je Ustavni sud, postupajući u predmetu AP 598/17, zaključio da je u konkretnom slučaju prekršena zabrana diskriminacije iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada je, zbog neusklađenosti relevantnih pravnih propisa.

17.04.2019.

   1 - 6 / 364  >

Povratak na vrh