Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno tužilaštvo u
Bijeljini

 

Optužnice

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTK 0014560 16 protiv lica M.B.,

Dana 08.052017. godine optužnica je potvrđena od strane Osnovnog suda u Zvorniku, protiv lica M.B., zbog krivičnog djela pod tačkom a) – zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona RS, a pod tačkom b) krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 263. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 6. Krivičnog zakona RS, a pod tačkom c) krivično djelo – oštećenje ili povlašćivanje povjerilaca iz člana 262. stav 1. Krivičnog zakona

23.05.2017.

Potvrđena optužnica broj T14 0 KT 00118392 17 protiv lica Alida Nađ Mađarac

Dana 18.04.2017.godine optužnica je potvrđena od strane Osnovnog suda u Bijeljini, protiv lica Alida Nađ Mađarac, zbog krivičnog djela povreda zakona od strane sudije iz člana 376 KZ RS.

28.04.2017.

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0019101 17 protiv S.N., 19.04.2017.

više

Novak Kovačević, Glavni okružni tužilac

Uvodna riječ glavnog tužioca

Nadamo se da ćete zadovoljiti Vašu znatiželju i pronaći potrebne informacije, te dobiti potpuniju sliku o našem radu.

03.06.2011.

više

Brzi linkovi
Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Zakon o tužilaštvu
Često postavljana pitanja

Potvrđena optužnica broj T14 0 KT 0005834 12 protiv D.G.,

Dana 05.06.2012. godine optužnica je potvrđena od strane Osnovnog suda u Bijeljini, protiv lica D.G.,zbog krivičnog djela - krađe iz člana 231 stav 1 Krivičnog zakona RS.

13.06.2012.

Zakon o slobodi pristupa informacijama

Cilje ovog Zakona je

25.08.2011.

više