Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

 

Optužnice

Potvrđeba optužnica broj T14 0 KTK 0019438 17 protiv G.G.,V.V.,V.Z., N.N., K.A.,

Dana 25.09.2017. godine optužnica je potvrđena od strane Osnovnog suda u Zvorniku, protiv lica G.G.,V.V.,V.Z., N.N., K.A.,zbog krivičnog djela – f a l s i f i k o v a n j e i u n i š t a v a n j e p o s l o v n i h i t r g o v a č k i h k n j i g a ili i s p r a v a iz člana 274. stav 2. Krivičnog zakona RS u sticaju sa krivičnim djelom – p r o n e v j e r a u p o m a g a n j u iz člana 348. stav 3. u vezi sa stavom 1. a u vezi sa članom 25. Krivičnog zakona RS.

14.11.2017.

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0016999 16 protiv A.S.,

Dana 31.08.2017.godine optužnica je potvrđena od strane Osnovnog suda u Zvorniku, protiv lica A.S., zbog krivičnog djela - pronevjere, iz člana 348. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ RS.

20.09.2017.

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0013142 16 protiv M.M., 05.09.2017.

više

Novak Kovačević, Glavni okružni tužilac

Uvodna riječ glavnog tužioca

Nadamo se da ćete zadovoljiti Vašu znatiželju i pronaći potrebne informacije, te dobiti potpuniju sliku o našem radu.

03.06.2011.

više

Brzi linkovi
Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Zakon o tužilaštvu
Često postavljana pitanja

Potvrđena optužnica broj T14 0 KT 0005834 12 protiv D.G.,

Dana 05.06.2012. godine optužnica je potvrđena od strane Osnovnog suda u Bijeljini, protiv lica D.G.,zbog krivičnog djela - krađe iz člana 231 stav 1 Krivičnog zakona RS.

13.06.2012.

Zakon o slobodi pristupa informacijama

Cilje ovog Zakona je

25.08.2011.

više