Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

 

Optužnice

Potgvrđena optužnica broj T14 0 KT 0019472 17 protiv L.D.,S.V., Ž.Ž.,

Dana 15.12.2017. godine optužnica je potvrđena od strane Osnovnog suda u Bijeljini, protiv lica L.D.,S.V., Ž.Ž., zbog krivilčnog djela 1.L.D. krivično djelo –Zelenašto - iz člana 245. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ RS u sticaju sa krivičnim djelom -Iznuda – iz člana 242. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS i krivičnim djelom-Falsifikovanje isprave iz člana 377. st.2. KZ RS; 2.S.V. krivično djelo –Zelenašto - iz člana 245. st. 1. KZ RS u sticaju sa krivičnim djelom -Iznuda – iz člana 242. stav

15.01.2018.

Potvrđeba optužnica broj T14 0 KTK 0019438 17 protiv G.G.,V.V.,V.Z., N.N., K.A.,

Dana 25.09.2017. godine optužnica je potvrđena od strane Osnovnog suda u Zvorniku, protiv lica G.G.,V.V.,V.Z., N.N., K.A.,zbog krivičnog djela – f a l s i f i k o v a n j e i u n i š t a v a n j e p o s l o v n i h i t r g o v a č k i h k n j i g a ili i s p r a v a iz člana 274. stav 2. Krivičnog zakona RS u sticaju sa krivičnim djelom – p r o n e v j e r a u p o m a g a n j u iz člana 348. stav 3. u vezi sa stavom 1. a u vezi sa članom 25. Krivičnog zakona RS.

14.11.2017.

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0016999 16 protiv A.S., 20.09.2017.

Pristup putem Interneta

Novak Kovačević, Glavni okružni tužilac

Uvodna riječ glavnog tužioca

Nadamo se da ćete zadovoljiti Vašu znatiželju i pronaći potrebne informacije, te dobiti potpuniju sliku o našem radu.

03.06.2011.

Pristup putem Interneta

Brzi linkovi
Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Potvrđena optužnica broj T14 0 KT 0005834 12 protiv D.G.,

Dana 05.06.2012. godine optužnica je potvrđena od strane Osnovnog suda u Bijeljini, protiv lica D.G.,zbog krivičnog djela - krađe iz člana 231 stav 1 Krivičnog zakona RS.

13.06.2012.

Zakon o slobodi pristupa informacijama

Cilje ovog Zakona je

25.08.2011.

Pristup putem Interneta