Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

 

Aktuelnosti

Potvrđena presuda Kantonalnog suda U Tuzli

Presuda ovog suda broj 03 0 K 015025 16 K od 03.10.2016.godine, kojom je optuženi MIRZA KARJAŠEVIĆ, zbog tri krivična djela razbojništvo u sticaju sa krivičnim djelom nasilničko ponašanje

11.06.2019.

Memorandum o saradnji Građansko pravnoj oblasti zaključen između Općinskog suda u Tuzli i Kantonlanog suda u Tuzli

Memorandum o saradnji Građansko pravnoj oblasti zaključen između Općinskog suda u Tuzli i Kantonlanog suda u Tuzli

11.06.2019.

Sedmice sudske nagodbe 17.04.2019.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Svaki građanin ima pravo na pristup sudu, pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, a ova načela sadržana u članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima su obavezni i dužni u svom radu poštovati i...

26.08.2010.

više

Sudski predmeti - online
Brzi linkovi
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

Spiskovi stalnih sudskih tumača

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

više