Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Pravilnik o zaštiti ličnih podataka u Sudskoj policiji Federacije BiH

12.06.2020.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pravilnik o radnim odnosima službenika Sudske policije Federacije BiH

10.05.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pravilnik o načinu vršenja poslova i rukovođenju u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o načinu vršenja poslova i rukovođenju u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine, integralni tekst - decembar 2018. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije Federacije BiH

02.11.2018.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pravilnik o uniformi, dodatnoj opremi i oznakama na uniformi Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

21.04.2016.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pravilnik o službenoj legitimaciji i znački službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh