Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

Godišnji izvještaj o radu za 2018. godinu

20.02.2019.

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BIJELJINA

Broj: A- 36/18

Datum: 05.01.2019.godine

 

Na osnovu člana 6. stav 1. i člana 33. Zakona o tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 55/02, 85/03, 115/04, 37/06 i 68/07), član 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštva Republike Srpske ( Službeni glasnik RS broj 86/12), Glavni javni okružni tužilac donosi


 

Izvještaj o rezultatima rada Okružnog javnog

tužilaštva Bijeljina za  2018. godinu


 

Uz statističke podatke dostavljamo vam i pismeno obrazloženje rezultata rada Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina po elementima koje je dostavio VSTV BiH.

 


Okružno javno tužilaštvo Bijeljina je nadležno za područje koje pokriva Okružni sud u Bijeljini i odnosi se na teritoriju sedam opština ( Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Zvornik, Osmaci, Bratunac i Srebrenica) i drugo je po veličini tužilaštvo u Republici Srpskoj po broju stanovnika. Na teritoriji koju pokriva Okružno javno tužilaštvo od 2473 km2 živi 254 000 stanovnika. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini pokriva nadležnost: Okružnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Zvorniku i Osnovnog suda u Srebrenici.


U toku 2018. godine u Tužilaštvu je radilo trinaest tužilaca ( glavni javni tužilac, dva zamjenika i deset okružnih javnih tužilaca).


U Tužilaštvu imaju četiri odjeljenja, kako je predviđeno pravilnikom i to: odjeljenje za opšti kriminal, odjeljenje za privredni kriminal, odjeljenje za ratne zločine i odjeljenje za maloljetnike.


Ostvarena kolektivna norma Tužilaštva je 118%, jedan tužilac nije ostvario normu od 100%, ostvario je normu 89%  predviđeni orjentacionim mjerilima.
 

U svim odjeljenja ostavrena je norma preko 100%, odjeljenje za privredni kriminal 125%, odjeljenje za opšti        105%, odjeljenje za ratne zločine 127%, odjeljenje za maloljetnike 117%.


Ukupno su donesene 567 presude od toga osuđujućih 490, a oslobađajućih 42, od toga je izrečeno zatvorskih 100 kazni, novčanih 90, uslovnih 297  i  3 sudske opomene, odbijajućih 35.
 

U toku 2018. godine u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina primljeno je 1262 prijave, više za 42 prijave u odnosu na prethodnu godinu. Iz predhodne godine ostalo je u radu 137 prijave, tako da je ukupno u radu bilo 1399 prijave, riješeno je 1298, a što znači da je riješen sav priliv i smanjen broj neriješenih prijava za 36. Tokom 2018.godine podignuto je 625 optužnica i to 600 optužnica za opšti, za privredni 7 i 18 za krivična djela korupcije.


Dakle,  ostalo je neriješenih  101 predmet.

Istraga je u toku 2018. godine ukupno bilo u radu  1034 od čega je riješeno 895, a što je za 79 istragu više u odnosu na predhodnu godinu riješeno što je i razumljivo obzirom da je ukupno u radu 2018 godine bilo više istraga za 36 predmet u odnosu na 2017 godinu. Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješeno 165 istraga, znači manji je broj nezavršenih istraga za 17. Većina istraga se riješava u roku od tri mjeseca, zakonski rok je šest mjeseci, a neriješene u tom roku su iz objektivnih razloga, na primjer prikupljanje izjava od svjedoka gdje su nepoznata prebivališta ili boravišta, te pribavljanje nalaza i mišljenja vještaka i drugih dokaza, o čemu se uvijek obavještava Kolegij tužilaštva da bi se dozvolilo produženje istrage. Napominjemo da je za preko 30% predmeta nezavršenih istraga raspisana potjernica.
 

Prijave se rješavaju u optimalnim rokovima, najduže 2 mjeseca, tako da se većina prijava rješava prije godinu dana, jer kako se iz izvještaja vidi ostalo je ukupno neriješenih 101 prijava, a što je jednomjesečni priliv i uglavnom se radi o prijavama koje su stigle u decembru tako da je na kraju 2018. godine ostale neriješeno 9 prijava starije od 2 godine, za koju nije raspisana potjernica.


U toku 2018. godine riješeno je 5 predmeta istraga ratnih zločina, dok je na kraju izvještajnog perioda ostao neriješeno 10 istraga ratnih zločina dok nema neriješenih prijava, pa je plan rješavanja predmeta ratnih zločina realizovan 100%. U tom periodu 5 predmeta su riješena obustavom istrage protiv 11 lica.


Radeći na predmetima privrednog kriminala Tužilaštvo je u toku 2018. godine primilo 43 predmeta, dok je iz predhodne godine ostalo nezavršeno 15 predmeta, pa je ukupno u radu bilo 58 predmeta, od čega je završeno 50, predmeta dok je ostalo u radu 8 predmeta što je za 7 istraga manje u odnosu na predhodnu godinu. Od navedenog broja predmeta 12 predmeta su koruptivnog karaktera i završeno je 11 predmeta.


U istom periodu riješene su 46 istraga privrednog kriminala, od toga riješeno je 11 istraga predmeta korupcionog karaktera, ostale su nezavršene 4 istrage ili za 21 istragu manje u odnosu na predhodnu godinu. U toku izvještajnog perioda podignuto je 25 optužnica zbog krivičnih djela privrednog kriminala pet više od prethodne godine, od toga se na korupciju odnosi 7 optužnica.
 

U toku 2018. godine Tužilaštvo je primilo u rad 49 predmeta maloljetničkog kriminala, dok je iz predhodne godine ostalo neriješenih 17 predmeta tako da je ukupno u radu bilo 66 predmeta. Od tog broja završeno je 56 predmeta, a ostalo je ne završeno 10 predmeta, što je za 12 predmeta manje u odnosu na predhodnu godinu.


U toku 2018. godine primljeno je KTA- 1282 predmeta, a riješeno 1451 predmeta. Dakle riješen je sav priliv predmeta i smanjen broj neriješenih predmeta za 13%.
 

Iz naprijed iznesenih podataka i podataka navedenim u tabelama očigledno je da se radi o veoma ažurnom tužilaštvu, a to znači da nema predmeta gdje je nastupila zastara, jer se svi predmeti uzimaju odmah u rad i u roku se donose odluke. Ima zastara u predmetima protiv nepoznatih počinilaca, a radi se o relativnim zastarama i uglavnom o predmetima gdje počinioci nisu otkriveni tokom rada na tim predmetima.


Imajući u vidu da je Tužilac u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina na kraju izvještajnog perioda zadužen za oko 12 predmeta i 12 istraga to je potrebno održavati tu ažurnost, odnosno rješavati novoprimljene predmete što je u prosjeku mjesečno oko 10 KT predmeta po tužiocu, 8 KTA predmeta i 5 KTN predmeta i time bi se održavao sadašnji nivo ažurnosti Tužilaštva i Tužilaštvo bi uz odgovarajući kvalitet u potpunosti ostvarilo zadatke i postavljene ciljeve.

 

   

S poštovanjem!


 


 

 

                                               GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC

                                                            Novak  Kovačević             


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh