Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTRZ 0001383 11 protiv D.P., P.Đ.,K.Đ.,i protiv M.LJ.,

mailprint fav manja slovaveća slova

21.02.2012.

 

Optužnica broj  T14 0 KTRZ 001383 11 od  07.11. 2011. godine protiv D.P., P.Đ.,K.Đ.,i protiv M.LJ.,

 

Što su:

 

            Za vrijeme oružanog sukoba u BiH, kao pripadnici oružanih snaga vojske Republike Srpske , postupajući protivno članu 3.  i 147.  IV ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12.08.1949. godine , suprotno članu 3. i 130. III ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima, te člana 75. stav 2. tačka a)  od 12.08.1949. godine , dopunskog protokola uz ženevske konvencije od 12.08.1949. godine o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol I) kojim se zabranjuje ubijanje, nanošenje osobi snažnog tjelesnog i duševnog bola, nečovječno postupanje , nanošenje velikih patnji ili povreda tjelesnog integriteta , protivpravno dovođenje u koncentracione logore i druga protivzakonita zatvaranja , prisiljavanje na prinudan rad ,

 

I

 

D.P., kao zamjenik komadanta komande garnizona Bijeljina i upravnik logora u Batkoviću zv. „Sabirni centar“, u periodu od 04.09.1992. godine do 11.01.1993. godine ,

P.Đ., kao upravnik logora u  Batkoviću zv. Sabirni centar,  u periodu od 11.01.1993. godine do 06.06.1994. godine,

K.Đ., kao zamjenik upravnika logora u Batkoviću zv. „Sabirni centar“ u periodu od 11.01.1993. godine do 06.06.1994. godine ,

 

            koji logor se sastojao od više hangara pojedinačnih  dimenzija oko 40x20 metara, u kojima se nalazilo oko 1700 zarobljenih civila i ratnih zarobljenika bošnjačke , hrvatske i druge ne srpske  nacionalnosti sa područja Podrinja, Posavine , Semberije i drugih mjesta sa područja BiH ,

 

1)nisu spriječili niti kaznili komandire vodova straže za obezbjeđenje logora  i stražare među kojima su M.Lj.zv. „Lj.“ i zv. „Vodnik“ (komandir voda),  S.F. zv. „P.“, Z.. zv. „Š.“, I.D.,B.G.,B.I.,B.O.,S.V.zv. „V.“ (komandir voda ), , L.R.zv. „M.“, Z.Z.zv. „Z.“,L.M.zv. „V.“, N.V. zv. „V.“ idr.,

 

            zbog toga što su u hangaru kao i ispred hangara iz kojih su ih prethodno izvodili, zatočena lica , među kojima je pored civila bilo i ratnih zarobljenika i ranjenika a što je P., Đ. i Đ. znali ili mogli znati ,u više navrata lično i po naređenju M.Lj. zv. „Lj.“ i zv. „V.“ i drugih komandira straže,  tukli po tijelu drvenim motkama, rukama, nogama, kundacima puške, i na drugi način psihički i fizički zlostavljali , među kojima su najviše tukli sledeća lica ,

 

-         Ć.E. iz Brčkog,

-         Ć.H. zv. „Zlatar“ i zv. „Apaga“ ,

-         Z.F. zv. „Profesor“  ,

-         G.A.zv. „Konjanik“,

-         M.N.zv. „Zelena beretka – 1“ ,

-         K. M.zv. „Zelena beretka – 2“,

-         S.E.zv. „Mesar“, ,

-         A.F. zv. „Praga“,

-         M.Š. zv. „Lovačka puška,“,

-         O.I. zv. Pisar“, 

-         T.A. zv. „Bjegunac“ ,

-         K. Đ. zv. „Bjegunac“,

-         B. A. zv. „Srbosjek“,

-         H. Z. iz Vlasenice,

-         M. E. zv. „Edo“ i zv. „Dilber“,

-         T. I.,

-         H.S.,

-         M.S.,

ali su tukli i na drugi način zlostavljali  i sledeća lica :

-         K. S., iz Brčkog,

-         M. Dž.,

-         V. M.,

-         R. M.,

-         I. F.,

-         L. F.,

-         Š. H.,

-         B. M.,

-         B. M.,

-         H. F.,

-         S. A.,

-         O. Z.,

-         E. A.,

-         P. F.,

-         U. M.,

-         D. Dž.,

-         B. K.,

-         A. H.,

-         B. K.,

-         Dž. Š.,

-         S. N.,

-         K. H.,

-         K. M.,

-         Ž. N.,

-         Lice zv. „Bernando –Beno“,

-         T. G.,

-         A. A.,

usled kojih batina su preminuli :

-  Ć. H. zv. „Zlatar“ preminuo 31.07.1992. godine ,

- Z. F. zv. „Profesor“ preminuo 28.07.1992. godine ,

- O. I. zv. „Pisar“ ,

- H. Z. ,

- T. I. ,

- H. S.,

dok je Ć.E.,B.G. iz puške ubio , a teške tjelesne povrede su zadobili:

            - S.E. zv. „Mesar“ ,

            - M. S.  i

            - M. N., u vidu prsnuća dva pršljena kičme, prelom nosnih kostiju sa pomjeranjem ulomaka, lom lijeve ruke i druge povrede ,

 

            2) lično naredili te nisu spriječili niti kaznili da se zatvoreni civili odvode na rad – kopanje rovova blizu borbenih linija i sječa drva na Majevici, među kojima su: M.M., O. I., B. S., O.H., O.M., D.N., K.H., H.R., F.I., K.M., R.I., T.R., A.S., K.I. , te  P.A. zv. „Pape“ iz Diviča i M..iz Diviča koji su tom prilikom od granate poginuli na Teočaku dok je M.F. zadobio teške tjelesne povrede ,

 

            Dakle , radnjom pod tačkom 1. i 2. kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata , naredili i učinili ubijanje , nanošenje osobama snažnog tjelesnog i duševnog bola ili patnje, povrede tjelesnog integriteta , nečovječno postupanje, 

 

II

 

M.Lj., zv. „Lj.“ i zv. „V.“ ,

kao komandir voda straže za obezbjeđenje logora u Batkoviću zv. „Sabirni centar“, u periodu od  05.06.1992. do 01.12.1993. godine , u hangaru kao i  ispred hangara, iz koga su prethodno po njegovom naređenju izvođeni,  zatočena lica među kojima je bilo civila, ratnih zarobljenika i ranjenika ,u više navrata  lično tukao po tijelu drvenim motkama, rukama, i na drugi način psihički i fizički maltretirao sledeća lica:  

 

-  S. E. zv. „Mesar“,

-  Ć. H. zv. „Zlatar“,

-  Z.F. zv. „Profesor“,

- M.N., zv. „Zelena beretka 1“

- K.M., zv. „Zelena beretka 2“,

- A.F. iz Vlasenice, zv. „Praga“,

- S.N. ,

- Dž.Š.,

- Ž.N.,

- K.H.,

- lice po imenu  „Bernand“ zv. „Beno“ ,

- G.A.zv. „Konjanik“ iz Bijeljine,

- B.A. zv. „Srbosjek“, iz Vlasenice,

- M.Š. zv. „Lovačka puška“,

- K.Đ. zv. „Bjegunac“ iz Brčkog ,

- T.A. zv. „Bjegunac“ iz Brčkog ,

- O.I. zv. „Pisar“ iz Diviča – Zvornik,

- H.Z.,

 

a što su po njegovom naređenju činili i S.F. zv. „Piklić“, Z.. zv. „Špajzer“  kao i drugi stražari logora , pa je usled batina preminuo:

-   Ć.H.,

-  Z.F.,

- O.I. ,

- H.Z.,

- T.I.,

- H.S., 

dok je ,

-         S.E.,

-         M.N., zadobili teške tjelesne povrede ,

 

            Dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata , naredili i učinili ubijanje , nanošenje osobama snažnog tjelesnog i duševnog bola ili patnje, povrede tjelesnog integriteta , nečovječno postupanje, 

 

Čime su počinili i to :

 

 D.P., P.Đ., K.Đ. i M.Lj.,  krivično djelo –ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. preuzetog KZ bivše SFRJ i  krivično djelo – ratni zločin protiv ratnih zarobljenika  iz člana 144.  istog Zakona.

Potvrđena je dana 16.01.2012.godine od strane Okružnog suda u Bijeljini.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh