Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

RAD OKRUŽNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA BIJELJINA U 2017.GODINI

12.02.2018.

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BIJELJINA

Broj: A- 42/18

Datum: 29.01.2017.godine

 

 

 

Na osnovu člana 6. stav 1. i člana 33. Zakona o tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 55/02, 85/03, 115/04, 37/06 i 68/07), član 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštva Republike Srpske ( Službeni glasnik RS broj 86/12), Glavni javni okružni tužilac donosi

 

Izvještaj o rezultatima rada Okružnog javnog

tužilaštva Bijeljina za  2017. godinu

 

 

Uz statističke podatke dostavljamo vam i pismeno obrazloženje rezultata rada Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina po elementima koje je dostavio VSTV BiH.

 

Okružno javno tužilaštvo Bijeljina je nadležno za područje koje pokriva Okružni sud u Bijeljini i odnosi se na teritoriju sedam opština ( Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Zvornik, Osmaci, Bratunac i Srebrenica) i drugo je po veličini tužilaštvo u Republici Srpskoj po broju stanovnika.Na teritoriji koju pokriva Okružno javno tužilaštvo od 2473 km2 živi 254 000 stanovnika. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini pokriva nadležnost: Okružnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Zvorniku i Osnovnog suda u Srebrenici.

 

U toku 2017. godine u Tužilaštvu je radilo trinaest tužilaca ( glavni javni tužilac, dva zamjenika i deset javnih tužilaca), stim da je jedan tužilac u mjesecu avgustu otišao u penziju.

 

U Tužilaštvu imaju četiri odjeljenja, kako je predviđeno pravilnikom i to: odjeljenje za opšti kriminal, odjeljenje za privredni kriminal, odjeljenje za ratne zločine i odjeljenje za maloljetnike.

 

Ostvarena kolektivna norma Tužilaštva je 110%, jedan tužilac nije ostvario normu od 100%, ostvario je normu 95%  predviđeni orjentacionim mjerilima.

 

U tri odjeljenja ostavrena je norma preko 100%, dok je u odjeljenju za maloljetnike ostvarena norma od 98%, a razlog je što je šef toga odjeljenja otišao u mjesecu avgustu 2017. godine u penziju.

 

Ukupno su donesene 704 presude od toga osuđujućih 595, a oslobađajućih 58, od toga je izrečeno zatvorskih 148 kazne, novčanih 60, uslovnih 374  i  13 sudskih opomena, odbijajućih 38, te 12 prijedloga za izricanje vaspitnih mjera.

 

U toku 2017. godine u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina primljeno je 1220 prijava, manje za 85 prijave u odnosu na prethodnu godinu. Iz predhodne godine ostalo je u radu 127 prijave, tako da je ukupno u radu bilo 1344 prijave, riješen je sav priliv prijava osim maloljetničkog.

 

Dakle,  ostalo je neriješenih  127 predmeta, što je broj oko jednomjesečnog priliva.

 

Istraga je u toku 2017. godine ukupno bilo u radu  998 od čega je riješeno 816, a što je za 97 istragu manje u odnosu na predhodnu godinu, a što je i razumljivo obzirom da je ukupno u radu 2017 godine bilo manje istraga za 77 predmet u odnosu na 2016 godinu. Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješeno 182 istraga, znači viši je broj istraga za 20. Većina istraga se riješava u roku od tri mjeseca, zakonski rok je šest mjeseci, a neriješene u tom roku su iz objektivnih razloga, na primjer prikupljanje izjava od svjedoka gdje su nepoznata prebivališta ili boravišta, te pribavljanje nalaza i mišljenja vještaka i drugih dokaza, o čemu se uvijek obavještava Kolegij tužilaštva da bi se dozvolilo produženje istrage. Napominjemo da je za preko 30% predmeta nezavršenih istraga raspisana potjernica.

 

Prijave se rješavaju u optimalnim rokovima, najduže tri mjeseca, tako da se većina prijava rješava prije godinu dana, jer kako se iz izvještaja vidi ostalo je ukupno neriješenih 124 prijava, a što je jednomjesečni priliv i uglavnom se radi o prijavama koje su stigle u decembru tako da je na kraju 2017. godine ostale neriješeno 4 prijava starije od 2 godine.

 

U toku 2017. godine riješeno je 3 predmeta istraga ratnih zločina, dok je na kraju izvještajnog perioda ostao neriješeno 7 istraga ratnih zločina dok nema neriješenih prijava, pa je plan rješavanja predmeta ratnih zločina realizovan 100%. U tom periodu 3 predmeta su riješena obustavom istrage protiv 3 lica.

 

Radeći na predmetima privrednog kriminala Tužilaštvo je u toku 2017. godine primilo 72 predmeta, dok je iz predhodne godine ostalo nezavršeno 15 predmeta, pa je ukupno u radu bilo 87 predmeta, od čega je završeno 73, predmeta dok je ostalo u radu 14 predmeta. Od navedenog broja predmeta 23 predmeta su koruptivnog karaktera i završeno je 14 predmeta.

 

U istom periodu riješene su 48 istraga privrednog kriminala, od toga riješeno je 13 istraga predmeta korupcionog karaktera, ostale su nezavršene 25 istrage ili za 5 istraga manje u odnosu na predhodnu godinu. U toku izvještajnog perioda podignuta je 20 optužnica zbog krivičnih djela privrednog kriminala kao i prethodne godine, od toga se na korupciju odnosi 12 optužnica.

 

U toku 2017. godine Tužilaštvo je primilo u rad 83 predmeta maloljetničkog kriminala, dok je iz predhodne godine ostalo neriješenih 19 predmeta tako da je ukupno u radu bilo 102 predmeta. Od tog broja završeno je 80 predmeta, a ostalo je ne završeno 22 predmeta, što je za 7 predmet više u odnosu na predhodnu godinu.

 

U toku 2017. godine primljeno je KTA- 1605 predmeta, a riješeno 1584 predmeta. Dakle riješen je priliv predmeta u omjeru od 98%.                               

 

Iz naprijed iznesenih podataka i podataka navedenim u tabelama očigledno je da se radi o veoma ažurnom tužilaštvu, a to znači da nema predmeta gdje je nastupila zastara, jer se svi predmeti uzimaju odmah u rad i u roku se donose odluke. Ima zastara u predmetima protiv nepoznatih počinilaca, a radi se o relativnim zastarama i uglavnom o predmetima gdje počinioci nisu otkriveni tokom rada na tim predmetima.

 

Imajući u vidu da je Tužilac u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina na kraju izvještajnog perioda zadužen za oko 14 predmeta i 14 istraga to je potrebno održavati tu ažurnost, odnosno rješavati novoprimljene predmete što je u prosjeku mjesečno oko 10 KT predmeta po tužiocu, 9 KTA predmeta i 5 KTN predmeta i time bi se održavao sadašnji nivo ažurnosti Tužilaštva i Tužilaštvo bi uz odgovarajući kvalitet u potpunosti ostvarilo zadatke i postavljene ciljeve.

 

 

 

   

S poštovanjem!

 

 

 

 

 

                                                                                  GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC

                                                                                                     Novak  Kovačević           


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh