Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0017735 16 protiv MILOŠEVIĆ ZDRAVKA,

24.10.2018.

Sudija za predhodno saslušanje Osnovnog suda u Bijeljini potvrdio je dana 09.10.2018. godine optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv MILOŠEVIĆ ZDRAVKA, nastanjen u Amajlije broj 9/12, direktor d.o.o. „Milošević promet“ Amajlije bb, Bijeljina,  zbog krivičnog djela Utaja poreza i doprinosa – iz člana  287. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske. 

 

 

 

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0017735 16 od 10.08.2018. godine protiv MILOŠEVIĆ ZDRAVKA,

 

što je:

 

U vremenskom periodu poslovanja od 01.01.2009. godine do 10.02.2014. godine, kao odgovorno lice  u pravnom licu d.o.o. „Milošević promet“ Amajlije bb, Bijeljina, u namjeri da d.o.o.  „Milošević promet“ Amajlije bb, Bijeljina, izbjegne plaćanje poreza propisanih poreskim zakonodavstvom Republike Srpske i doprinosa propisanih u Republici Srpskoj, nakon što je Poreska uprava po zapisniku o izvršenoj terenskoj kontroli broj: 06/1.05/0702-456.1-10/14 od 28.02.2014. godine poreskom obvezniku d.o.o. „Milošević promet“ Amajlije bb, Bijeljina, utvrdilo obaveze u ukupnom iznosu od 35.597,01 KM, navedeno preduzeće dotične obaveze nije iskazalo u svojim poslovnim knjigama, pa je tako izbjegnuto plaćanje poreskih obaveza, a iste su veće od 10.000,00 KM u poslovnoj 2011. i 2013. godini, postupajući na taj način suprotno članu 10. Zakona o porezu na dohodak („Sl. glasnik RS“ broj 91/06 i 01/11), suprotno članu 4,6. i 8. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“ broj 31/09 i 01/11) i suprotno članu 63-67 Poslovnika o radu Komisije za koncesije donijetog na osnovu člana 21. Zakona o koncesijama („Sl. glasnik RS“ broj 25/02), oštetivši na taj način Republiku Srpsku za navedeni iznos,

 

Dakle, izbjegao plaćanje poreza propisanih poreskim zakonodavstvom Republike Srpske i doprinosa propisanih u Republici Srpskoj, a iznos obaveza čije plaćanje izbjegava prelazi iznos od 10.000,00 KM

 

čime, izvršio  krivično djeloUtaja poreza i doprinosa – iz člana  287. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske. 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh