Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0023671 18 protiv POPIĆ SAŠA,

22.01.2019.

  Sudija za predhodno saslušanje Okružni sud u Bujeljini potvrdio je dana 03.01.2019. godine optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv POPIĆ SAŠA, sa prebivalištem u Zvorniku, ul. Vuka Karadžića 150 - Duga, zbog krivičnog djela – zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja – iz člana 315. stav 1.   Krivičnog zakonika Republike Srpske.

 

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0023671 18 od 14.12. 2018. godine protiv POPIĆ SAŠA,

 

            Što  je:

 

            u septembru mjesecu 2017. godine na području Zvornika, radeći u Poreskoj upravi RS – Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica, kao stručni saradnik za naplatu, a suprotno odredbama člana 235. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Poreskoj upravi RS („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 116/17), za dva lica i to Stevanović Miću i Stojkić Nenada  unio lažne podatke u elektronsku evidenciju kao da su  isti uplatili iznose po prekršajnim nalozima gdje su im izrečene novčane kazne, a da isti to nisu uplatili  i to:  za Stevanović Miću prvo 05.09.2017. godine sa svog profila „SASP“ unio uplatu u iznosu od 500,00 KM sa datumom uplate 04.09.2017. godine na ime kazne po prekršaju broj naloga 0025951949, pa je nakon unijetog unosa sistem prebacio status postupka na „ uplaćen“, a potom i dana 21.09.2017. godine  na isti način unio uplatu za iznos od  1.150,00 KM na ime Stojkić Nenad sa datumom uplate 21.09.2017 godine, a po sudskom rješenju broj 9005176494, što je ponovio istog dana i za iznos od 40,00 KM po nalogu broj 0017408293 takođe na ime Stojkić Nenada, a da gore navedene uplate nisu  izvršene, što je provjereno kod IDEAA BiH, te su na taj način pomenuta lica izvršila podizanje vozačkih dozvola i registracije vozila koja nisu mogli ranije i izvršiti zbog neplaćenih kazni,

           

            dakle,  kao službeno lice iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja pribavio drugom neku korist,

 

            čime je počinio krivično djelo – zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja – iz člana 315. stav 1.   Krivičnog zakonika Republike Srpske.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh