Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Održan sastanak sa predsjednicima općinskih sudova u Kalesiji i Lukavcu

18.03.2019.

 

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH g-din Milorad Novković i glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH g-din Dženad Grošo su u okvirima službene posjete koja je u dane 14. i 15.03.2019. godine organizirana u pravosudnim institucijama i sudskoj policiji u Tuzlanskom kantonu, pored ostalog održali poseban radni sastanak sa predsjednicom Općinskog suda u Kalesiji g-đom Draženom Pejanović i predsjednikom Općinskog suda u Lukavcu g-dinom Halilović Enesom, te zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika Odjeljenja sudske policije sudova u Tuzlanskom kantonu.

Na sastanku se razgovaralo o uslovima rada, organizacijskim problemima i izazovima u radu Općinskog suda u Kalesiji, Općinskog suda u Lukavcu i unutrašnjih organizacionih jedinica sudske policije u Tuzlanskom kantonu, a sve sa ciljem unapređenja organizacije i rezultata rada, te podizanja saradnje rukovodilaca pravosudnih institucija i sudske policije na viši nivo.

Prisutni na sastanku su nakon razmijenjenih informacija i mišljenja zaključili da uspješna saradnja predstavlja kontinuirani zadatak svih nosilaca pravosudnih funkcija u Federaciji BiH i Sudske policije Federacije BiH, te da je od strane svih relevantnih subjekata potrebno raditi na povećanju stepena saradnje, kao i jačanju personalnih i materijalno tehničkih kapaciteta koji su jedan od najvećih problema sa kojima se u svom radu susreće Sudska policija Federacije BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Tuzla 14.03.2019.1.jpg

Tuzla 14.03.2019.2.jpg

Tuzla 14.03.2019.3.jpg