Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

27.03.2019.

Dana 26.03.2019. godine je u Sarajevu održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, pomoćnici glavnog zapovjednika, šef kabineta glavnog zapovjednika, te zapovjednici odjeljenja sudske policije.

Na kolegiju je analiziran rad Sudske policije Federacije BiH za proteklu 2018. godinu, sa akcentom na operativne aktivnosti, analizu upotrebe sredstava prinude, kao i analizu godišnjeg ocjenjivanja službenika sudske policije za 2018. godinu.

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je nakon izvršene analize ukazao da se sveukupan rad i radni rezultati Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini i proteklom periodu ove godine mogu ocijeniti izuzetno visokom ocjenom, što je posebno značajno imajući u vidu obim i složenost poslova, odgovornosti i činjenicu da sudska policija svoje poslove izvršava sa nedovoljnim personalnim i materijalno tehničkih kapacitetima.

Tokom izlaganja, a sa ciljem unapređenja organizacije i rezultata rada Sudske policije Federacije BiH, posebno je ukazano na potrebu daljnjeg pojačanog angažmana kako rukovodnih, tako i svih drugih službenika sudske policije na poslovima vezanim za izvršenje operativnih aktivnosti, odnosno naredbi sudova i tužilaštava, te stvaranja potrebnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija.

Također, tokom izlaganja i diskusije je usaglašena potreba za programiranjem i planiranjem aktivnosti koje će za cilj imati jačanje kapaciteta sudske policije sa posebnim akcentom na personalno i materijalno tehničko jačanje, a koji će rezultirati povećanjem efikasnosti u radu i stvaranjem adekvatnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

DSC_0512.JPG

DSC_0513.JPG

DSC_0507.JPG

Ostale fotografije