Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Predstavnici okružnih sudova u Malmö-u i Ystadu iz Švedske i projekta ICEA posjetili su Okružni privredni i Osnovni sud u Trebinju kao i Općinski sud u Mostaru

27.09.2019.

U periodu od 24.-.26. septembra 2019. godine predstavnici okružnih sudova u Malmö-u i Ystadu, sudsko i nesudsko osoblje, koju je predvodio g. Fredrik Bohlin, sudija suda u Ystadu i projekta ICEA boravili su u radnoj posjeti  Okružnom privrednom i Osnovnom sudu u Trebinju i Općinskom sudu u Mostaru.

Povod ove posjete je pregled postignutih rezultata u pomenutim sudovima u pogledu njihovog rada u proteklom periodu i nastavak aktivnosti u saradnji sa Sudskom administracijom Švedske u pogledu unapređenja rada nesudskog osoblja u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini – faza II (projekt ICEA), kojeg implementira VSTV BiH, a financira Vlada Švedske.

Svrha ove aktivnosti jeste unapređenje metodologije rada i unutrašnje organizacije sudova, sagledavanja mogućnosti preraspodjele zadataka te jačanje uloge pripravnika u sudovima kao budućeg stručnog kadra u smislu unapređenja kvalitete njihove edukacije i jačanja komunikacije/saradnje sa sudijama, a s druge strane rasterećenje sudija određenih administrativnih poslova kako bi se sudije mogle posvetiti kvaliteti izrade sudskih odluka.

Prva posjeta ovim sudovima je upriličena u maju mjesecu tekuće godine kada su predstavnici Okružnog suda u Varbergu analizirali procese rada u ovim sudovima te sačinili određene preporuke u pogledu unapređenja procesa rada u navedenim sudovima.

Na sastanku se razgovaralo o unificiranom postupanju svih sudova u pogledu određenih radnih zadataka s ciljem ubrzanja određenih procesa rada u sud kako bi sud bio što efikasniji.

U narednom periodu planirano je nastaviti dalje unapređenje metodologije rada u drugim sudovima u BiH  kako bi se još brže i kvalitetnije obavljali zadaci i radni procesi, a sve s ciljem povećanja efikasnije i kvalitetnije usluge građanima.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

002.jpg

001.jpg

003.jpg