Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

IZVJEŠTAJ O RADU OKRUŽNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA ZA 2020.GODINU

17.02.2021.

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BIJELJINA

Broj: A- 55/21

Datum: 14.02.2021.godine

 


Na osnovu člana 6. stav 1. i člana 33. Zakona o tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 55/02, 85/03, 115/04, 37/06 i 68/07), član 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštva Republike Srpske ( Službeni glasnik RS broj 86/12), Glavni javni okružni tužilac donosi

 

 

Izvještaj o rezultatima rada Okružnog javnog

tužilaštva Bijeljina za  2020. godinu

 

 

Uz statističke podatke dostavljamo vam i pismeno obrazloženje rezultata rada Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina po elementima koje je dostavio VSTV BiH.

 

 

Okružno javno tužilaštvo Bijeljina je nadležno za područje koje pokriva Okružni sud u Bijeljini i odnosi se na teritoriju sedam opština ( Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Zvornik, Osmaci, Bratunac i Srebrenica) i drugo je po veličini tužilaštvo u Republici Srpskoj po broju stanovnika. Na teritoriji koju pokriva Okružno javno tužilaštvo od 2473 km2 živi 254 000 stanovnika. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini pokriva nadležnost: Okružnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Zvorniku i Osnovnog suda u Srebrenici.

 

U toku 2020. godine u Tužilaštvu je radilo trinaest tužilaca ( glavni javni tužilac, dva zamjenika i deset okružnih javnih tužilaca).

 

U Tužilaštvu imaju četiri odjeljenja, kako je predviđeno pravilnikom i to: odjeljenje za opšti kriminal, odjeljenje za privredni kriminal, odjeljenje za ratne zločine i odjeljenje za maloljetnike.

 

Ostvarena kolektivna norma Tužilaštva je 85,68%, tri tužioca nisu ostvarila normu od 100%,od ta tri tužioca jedan je ostvario normu od 13,20%, drugi od 89,93%, a treći 77,71% saglasno predviđenim orjentacionim mjerilima.

 

U odjeljenju za privredni kriminal ostavrena je norma 98,14%, odjeljenje za opšti 93,51%, odjeljenje za ratne zločine 66,27%, odjeljenje za maloljetnike 103.07%.

 

Ukupno su donesene 436 presuda od toga osuđujućih 389, a oslobađajućih 24, od toga je izrečeno zatvorskih 68 kazni, novčanih 65, uslovnih 256 .

U toku 2020. godine u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina primljeno je 1068 prijave, manje za 55 prijava u odnosu na prethodnu godinu. Iz predhodne godine ostalo je u radu 105 prijava, tako da je ukupno u radu bilo 1173 prijave, riješeno je 1002, a što znači da je riješeno 85,42% predmeta.Na kraju izvještajnog perioda podignuto je 510 optužnica i to 490 optužnica za opšti, a za privredni 20 optužnica.

 

Dakle, ostalo je nezavršenih  171 predmet, a što je na nivou jednomjesečnog priliva.

Istraga je u toku 2020. godine ukupno bilo u radu  861 od čega je riješeno 676, a što je za 98 istraga manje u odnosu na predhodnu godinu riješeno što je i razumljivo obzirom da je ukupno u radu 2019 godine bilo više istraga za 74 predmeta u odnosu na 2020 godinu, a smanjen je i priliv prijava. U 2020 godini je riješeno 78,51% istarga u radu. Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješeno 185 istraga, znači veći je broj nezavršenih istraga za 24. Većina istraga se riješava u roku od tri mjeseca, zakonski rok je šest mjeseci, a neriješene u tom roku su iz objektivnih razloga, na primjer prikupljanje izjava od svjedoka gdje su nepoznata prebivališta ili boravišta, te pribavljanje nalaza i mišljenja vještaka i drugih dokaza, o čemu se uvijek obavještava Kolegij tužilaštva da bi se dozvolilo produženje istrage. Napominjemo da je za preko 30% predmeta nezavršenih istraga raspisana potjernica.

 

Prijave se rješavaju u optimalnim rokovima, najduže 3 mjeseca, tako da se većina prijava rješava prije godinu dana, jer kako se iz izvještaja vidi ostalo je ukupno neriješenih 171 prijava, a što je jednomjesečni priliv i uglavnom se radi o prijavama koje su stigle u decembru tako da je na kraju 2020.godine. Riješeni su svi predmeti koji se vode kao stari u kojima nije raspisana potjernica.

 

U toku 2019. godine riješeno je 2 predmeta istraga ratnih zločina, dok je na kraju izvještajnog perioda ostao neriješeno 7 istraga ratnih zločina dok nema neriješenih prijava.Ova dva predmeta koja su riješena u 2020.godini nisu se nalazila u planu rješavanja predmeta ratnih zločina za 2020. godinu. Iz toga proizilazi da je tužilaštvo u 2020.godini realizovalo rješavanja 50% predmeta postavljenih planom, a koji se nisu nalazili u planu. U ovom periodu riješen je jedan predmet obustavom istrage protiv 7 lica i drugi predmet riješen na drugi način prenosom nadležnosti protiv 5 lica.

 

Radeći na predmetima privrednog kriminala Tužilaštvo je u toku 2020. godine primilo 54 predmeta, dok je iz predhodne godine ostalo nezavršeno 12 predmeta, pa je ukupno u radu bilo 66 predmeta, od čega je završeno 45, predmeta dok je ostalo u radu 9 predmeta što je za 3 manje u odnosu na predhodnu godinu. Od navedenog broja predmeta 14 predmeta su koruptivnog karaktera i završeno je 11 predmeta.

 

U istom periodu riješeno je 37 istraga privrednog kriminala, od toga riješeno je 8 istraga predmeta korupcionog karaktera, ostalo je nezavršeno 20  istraga ili za 6 istraga manje u odnosu na predhodnu godinu. U toku izvještajnog perioda podignuto je 20 optužnica zbog krivičnih djela privrednog kriminala 1 više od prethodne godine, od toga se na korupciju odnosi 4 optužnice.

 

U toku 2020. godine Tužilaštvo je primilo u rad 50 predmeta maloljetničkog kriminala, što je manje za 23 predmeta, dok je iz predhodne godine ostalo neriješenih 11 predmeta tako da je ukupno u radu bilo 61 prijava i 19 pripremnih postupaka. Od tog broja završeno je 43 prijave i 16 pripremnih postupaka, a ostalo neriješeno 18 prijava i 3 pripremna postupka, a što je za 7 predmeta više u odnosu na prethodni period.Od 80 predmeta ukupno u radu završeno je 59 predmeta, a što je za 15 predmeta manje nego u 2019. godini. Razlog tome je povećan priliv KTN predmeta za 23 predmeta.

 

U toku 2020. godine primljeno je KTA- 1154 predmeta, a riješeno 1029 predmeta, ostalo neriješeno 347 predmeta. Dakle riješeno je nešto manje od priliva (125 predmeta).

 

Iz naprijed iznesenih podataka i podataka navedenim u tabelama očigledno je da se radi o veoma ažurnom tužilaštvu, jer se svi predmeti uzimaju odmah u rad i u roku se donose odluke. Ima zastara u predmetima protiv nepoznatih počinilaca, a radi se o relativnim zastarama i uglavnom o predmetima gdje počinioci nisu otkriveni tokom rada na tim predmetima,kao i u predmetima KT koji su zaprimljeni u tužilaštvu a da je sa danom podnošenja prijave u predmetima nastupio apsolutni ili relativni rok zastare.

 

Imajući u vidu da je Tužilac u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina na kraju izvještajnog perioda zadužen za oko 9 predmeta i 12 istraga to je potrebno održavati tu ažurnost, odnosno rješavati novoprimljene predmete što je u prosjeku mjesečno oko 10 KT predmeta po tužiocu, 10 KTA predmeta i 5 KTN predmeta i time bi se održavao sadašnji nivo ažurnosti Tužilaštva i Tužilaštvo bi uz odgovarajući kvalitet u potpunosti ostvarilo zadatke i postavljene ciljeve.

 

 

   

S poštovanjem!

 

 

           V.D.  GLAVNOG OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA

                                       Muhamed Gruhonjić             

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh