Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTK 0026550 19 protiv I.D.,

22.02.2021.

Sudija za predhodno saslušanje Okružnog suda u Bijeljini potvrdio je dana 16.02.2021. godine optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv I.D., nastanjen Trg Draže Mihajovića broj 19/7,Bijeljina, zbog krivičnog djela utaja poreza i dorpinosa iz člana 287. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZ RS.

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTK 0026550 19 od 11.02.2021. godine protiv I.D.,

            što  je:

            tokom 2016.godine i 2017.godine u mjestu Golo Brdo, Grad Bijeljina, kao odgovorno lice-direktor d.o.o. „Drvo-impeks“, u namjeri izbjegavanja plaćanja poreza propisanih poreskim zakonodavstvom RS dajući lažne podatke i neprijavljući činjenica bitne za oporezivanje, suprotno odredbama člana 3. Stav 1. Tačka 7, člana 52. Stav 1. Tačka 2. i 9. , te člana 59. I 53. Zakona o porezu na dohodak i suprotno članu 4. Stav 1. Tačka b) i člana 8. Zakona o doprinosima sa računa preduzeća „Drvo-impex“ doo Bijeljina broj 1941109217600028 kod ProCredit Banke dd Sarajevo i broj 5722460000282783 kod MF Banke Banja Luka u više navrata putem kartice na bankomatima ProCredit banke i putem naloga sa računa u MF Banci podizao gotovinu u ukupnom iznosu od 552.160,00 KM, te istu nije polagao na račun preduzeća, čime ista ima karakter ostalog dohotka na koji nisu obračunati, prijavljeni i uplaćeni porez na dohodak i doprinosi u ukupnom iznosu od 364.844,91 KM, od čega su doprinosi 303.271,88 KM, a porez na dohodak 61.573,03 KM. tokom istog perioda suprotno odredbama člana 1. Stav 1. Tačka 2 i člana 5. Zakona o računovodstvu RS, te članom 5. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit neuskladivši oporezovane prihode i oporezive rashode nije obračunao, prijavio i uplatio Poreskoj upravi RS porez na dobit u iznosu od 2.202,30 KM koji je ostvario u 2016.godini, te suprotno članu 3. 4, 51 i 52. Zakona o porezu na dohodak i član 3., 4., 8. i 22. Zakona o doprinosima neobračunavši, nije prijavio i uplatio porez na dohodak i doprinose na ime Ž.C. kojem je na ime računovodstvenih usluga isplatio 1000,00 KM, koje predstavlja lično primanje, u ukupnom iznosu od 658,35 KM, od čega je iznos doprinosa 547,25 KM, a porez na dohodak 111,01 KM, te u periodu od 01.01.2017.godine do 31.12.2017.godine takođe Ž.C. na ime vršenja računovodstvenih usluga isplativši 400,00 KM, koje predstavlja lično primanje, nije prijavio porez na dohodak u ukupnom iznosu od iznosu od 263,35 KM, od čega je iznos doprinosa 218,19 KM, a porez na dohodak 44,44 KM,  , tokom 2016.godine i 2017.godine dajući lažne podatke, suprotno odredbama člana 1.,2., 3. Stav 1 tačka 4, člana 5 i člana 23. Zakona o komunalnim taksama i Odluke o komunalnim taksama Grada Bijeljina, podnosio poreskom organu manje zaduženje od propisanog, čime nije na ime komunalne takseplatio iznos od 280,00 KM, na koji način je je oštetio Poresku upravu RS, odnosno Budžet Republike Srpske za iznos od 368.248,91 KM

 

            dakle, izvjegavao plaćanje poreza ropisanih poreskim zakonodavstvom Republike Srspke ne dajući tražene podatke, dajući lažne podatke, a iznos obaveze prelazi iznos od 150.000, 00 KM

           

            čime bi počinio krivično djelo –  utaja poreza i dorpinosa iz člana 287. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZ RS.

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh