Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

Naziv tužilaštva : Okružno tužilaštvo u Bijeljini

Glavni tužilac : Novak Kovačević

Sekretar : Danka Prodanović

Adresa : Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina

Telefon : 055 202 856

Telefon : 055 209 338 - centrala

Telefon : 055 209 152 - pisarnica/fax

Telefon : 055 203 840 - Glavni okružni tužilac

Telefon : 055 203 502 - sekretar

Telefaks : 055 203 502 - sekretar

Telefaks : 055 209 152 - pisarnica

Elektronska pošta : ot-bijeljina@pravosudje.ba

Web stranica : https://ot-bijeljina.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:00-15:00

Osoba za odnose s javnošću : Danka Prodanović

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 055 203 502

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : oktbn@teol.net

Kontakt mobitel za odnose s javnošću : 065 921 277