• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Zaposleni u tužilaštvu
 • Konkursi za upražnjene pozicije

  Konkurs za popunjavanje radnog mjesta

  13.11.2023.

   OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

  Broj: P-26/23

  Dana, 13.11.2023. godine

   

  DP/DP

   

              Na osnovu  člana 8. stav 2)  Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 69/16), člana 8. stav 1. tačka 12)  i  člana 191. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 101/22)  i člana 3. Pravilnika o postupku provođenja javnog konkursa za prijem radnika u Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini broj A-308/23 od 12.05.2023. godine, glavni okružni  tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

   

                                                   KO  N  KU  R  S

                                       za popunjavanje radnog mjesta

   

   

  1. REFERENT ZA UNOS PODATAKA I UPRAVLJANJE PREDMETIMA –

  UPISNIČAR

              1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

   

   

  POSEBNI USLOVI

   

  -SSS – IV stepen

  -Šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

  -Poznavanje rada na računaru

   

   

  OPŠTI USLOVI:

  -da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -da je punoljetan,

  -da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  -da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

  -da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

  -da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Herecegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

   

   

  Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih i opštih uslova navedenih u konkursu.

  Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat je dužan da dostavi slijedeće dokumente:

   

  -diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju),

  -uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatih od poslodavca tj. ovlaštenog rukovodioca organa, kojim dokazuje podatke na kojim poslovima je kandidat radio, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu (original ili ovjerenu fotokopiju),

  -original ili ovjerenu fotokopiju drugih dokaza o ispunjavanju posebnih uslova

   

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat je dužan da dostavi originale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

   

  -ličnu kartu ili pasoš

  -uvjerenje o državljanstvu,

  -izvod iz matične knjige rođenih,

  -uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3  mjeseca),

  -pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa slijedeće sadržine:

  „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu“.

  -pismenu izjavu ovjerenu od starne nadležnog organa slijedeće sadržine:

  -„pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

   

  Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti(ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

   

  Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske“, na web stranici Tužilaštva i kod JU  Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa, računajući od dana poslednje objave.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

   

   

                                                                                    Glavni okružni  tužilac

                                                                                    Olga Pantić

  224 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Konkurs
 • Konkurs za popunjavanje radnog mjesta

  09.10.2023.

   OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

  Broj: P-23/23

  Dana, 09.10.2023. godine

   

  DP/DP

   

              Na osnovu  člana 8. stav 2)  Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 69/16), člana 8. stav 1. tačka 12)  i  člana 191. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 101/22)  i člana 3. Pravilnika o postupku provođenja javnog konkursa za prijem radnika u Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini broj A-308/23 od 12.05.2023. godine, glavni okružni  tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

   

                                                   K  O  N  K  U  R  S

                                       za popunjavanje radnog mjesta

   

   

  1. RUKOVODILAC ODSJEKA PISARNICE I STATISTIKE

              1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

   

   

  POSEBNI USLOVI

   

  -VSS – pravnog ili drugog društvenog smjera

  -Dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

  -Poznavanje rada na računaru

   

   

  OPŠTI USLOVI:

  -da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -da je punoljetan,

  -da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  -da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

  -da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

  -da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Herecegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

   

   

  Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih i opštih uslova navedenih u konkursu.

  Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat je dužan da dostavi slijedeće dokumente:

   

  -diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju),

  -fotokopiju uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatih od poslodavca tj. ovlaštenog rukovodioca organa, kojim dokazuje podatke na kojim poslovima je kandidat radio, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu;

  -original ili ovjerenu fotokopiju drugih dokaza o ispunjavanju posebnih uslova

   

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat je dužan da dostavi originale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

   

  -ličnu kartu ili pasoš

  -uvjerenje o državljanstvu,

  -izvod iz matične knjige rođenih,

  -uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3mjeseca),

  -pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa slijedeće sadržine:

  „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu“.

  -pismenu izjavu ovjerenu od starne nadležnog organa slijedeće sadržine:

  -„pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

   

  Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti  (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

   

  Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske“, na web stranici Tužilaštva i kod JU  Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa, računajući od dana poslednje objave.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

   

   

                                                                                    Glavni okružni  tužilac

                                                                                    Olga Pantić

   

   

  542 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Konkurs
 • Konkurs za stručno osposobljavanje

  19.09.2023.

  OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

  Broj: P-22-1/23

  Dana, 18.09.2023. godine

   

  DP/DP

               Na osnovu  člana 8. stav 2)  Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 69/16), člana 8. stav 1. tačka 12)  i  člana 191. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 101/22)  i člana 3. Pravilnika o postupku provođenja javnog konkursa za prijem radnika u Okružno javno tužilaštvou Bijeljini broj A-308/23 od 12.05.2023. godine, glavni okružni  tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

   

                                                   KO  N  KU  R  S

                                      za stručno osposobljavanje

    

  1.     PRIPRAVNIK – VOLONTER  - 1 (jedan) izvršilac na period od

  2 (dvije) godine

   

  POSEBNI USLOVI

   -VSS – Pravni fakultet

   OPŠTI USLOVI:

  -da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -da je punoljetan,

  -da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  -da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

  -da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

  -da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Herecegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

    

  Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih i opštih uslova navedenih u konkursu.

  Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat je dužan da dostavi slijedeće dokumente:

   

  -diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju),

   

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat je dužan da dostavi originale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

   

  -ličnu kartu ili pasoš

  -uvjerenje o državljanstvu,

  -izvod iz matične knjige rođenih,

  -uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3  mjeseca),

  -pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa slijedeće sadržine:

  „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu“.

  -pismenu izjavu ovjerenu od starne nadležnog organa slijedeće sadržine:

  -„pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

   

  Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti(ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

   

  Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske“, na web stranici Tužilaštva i kod JU  Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa, računajući od dana poslednje objave.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

   

   

                                                                                    Glavni okružni  tužilac

                                                                                    Olga Pantić

  633 PREGLEDA

  Konkurs za stručno osposobljavanje

  24.07.2023.

  OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

  Broj: P-19-1/23

  Dana, 24.07.2023. godine

   

  DP/DP

   

              Na osnovu  člana 8. stav 2)  Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 69/16), člana 8. stav 1. tačka 12)  i člana 193. stav 4. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 101/22), te  člana 3. Pravilnika o postupku provođenja javnog konkursa za prijem radnika u Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, glavni okružni  tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

   

                                                   K  O  N  K  U  R  S

                                          za stručno osposobljavanje

   

   

  1. PRIPRAVNIK – VOLONTER – 2 (dva) izvršioca

  na period od 2 (dvije) godine.

   

   

  POSEBNI USLOVI:

   

  -VSS – Pravni fakultet

   

   

  OPŠTI USLOVI:

  -da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  -da je punoljetan,

  -da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  -da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

  -da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

  -da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Herecegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

   

   

  Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih i opštih uslova navedenih u konkursu.

  Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat je dužan da dostavi

   

  -diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju),

   

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat je dužan da dostavi originale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

   

  -ličnu kartu ili pasoš

  -uvjerenje o državljanstvu,

  -izvod iz matične knjige rođenih,

  -uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3mjeseca),

  -pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa slijedeće sadržine:

  „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu“.

  -pismenu izjavu ovjerenu od starne nadležnog organa slijedeće sadržine:

  -„pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

   

  Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti  (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

   

  Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske“, na web stranici Tužilaštva i kod JU  Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa, računajući od dana poslednje objave.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

   

   

                                                                                    Glavni okružni  tužilac

                                                                                    Olga Pantić

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  841 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Konkurs pripravnik
 • Poništava se Konkurs broj P-13-1/23 od 31.05.2023. godine, u dijelu koji se odnosi na prijem stručnog saradnika – jedan izvršilac na određeno vrijeme.

  12.06.2023.

  OKRUŽNO JAVNO  TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

  Broj: P-13-2 /23

  Dana, 12.06.2023. godine

    

              Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj  69/16) i člana 8. stav 1. tačka 12) Pravilnika o unutrašljoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 101/22), glavni okružni tužilac  d o n o s i

              

                                                           OD  L  U  K  U

   

   

              Poništava se Konkurs broj P-13-1/23 od 31.05.2023. godine,  u dijelu koji se odnosi na  prijem stručnog saradnika – jedan  izvršilac na određeno vrijeme.

   

              Konkurs se poništava zbog prestanka potrebe za popunjavanjem navedenog radnog mjesta.

   

              Odluka je objavljena u Dnevnom listu „Glas Srpske“, na  WEB stranici Tužilaštva i na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

   

   

   

   

                                                                                                Glavni okružni tužilac

                                                                                                Olga Pantić

   

   

  Dostavljeno:

  -Zavodu za zapošljavanje Bijeljina

  - a/a

   

  946 PREGLEDA

  Konkurs za popunjavanje radnog mjesta

  02.06.2023.

  OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

  Broj: P-13-1/23

  Dana, 29.05.2023. godine

  DP/DP

  Na osnovu člana 8. stav 2) Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 69/16), člana 8. stav 1. tačka 12) i člana 191. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 101/22) i člana 3. Pravilnika o postupku provođenja javnog konkursa za prijem radnika u Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, glavni okružni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

                                    K O N K U R S

  za popunjavanje radnog mjesta

  1. STRUČNI SARADNIK -1 izvršilac – na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja,

  2. TUŽILAČKI ASISTENT – DAKTILOGRAF - 1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

  POSEBNI USLOVI:

  1. STRUČNI SARADNIK

  - VSS – Pravni fakultet

  - Položen pravosudni ispit

  - Dvije (2) godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

  - Poznavanje rada na računaru

  2. TUŽILAČKI ASISTENT – DAKTILOGRAF

  - SSS – IV stepen

  - Poznavanje rada na računaru

  - Šest (6) mjeseci radnog iskustav na istim ili sličnim poslovima

  OPŠTI USLOVI:

  - da je državljanin Bosne i Hercegovine,

  - da je punoljetan,

  - da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  - da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

  - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

  - da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Herecegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

  Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih i opštih uslova navedenih u konkursu.

  Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat je dužan da dostavi slijedeće dokumente:

   - diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju)

  - fotokopiju uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatih od poslodavca tj. ovlaštenog rukovodioca organa, kojim dokazuje podatke na kojim poslovima je kandidat radio, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu;

  - original ili ovjerenu fotokopiju drugih dokaza o ispunjavanju posebnih uslova.

  Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat je dužan da dostavi originale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

  - ličnu kartu ili pasoš

  - uvjerenje o državljanstvu,

  - izvod iz matične knjige rođenih,

  - uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca),

  - pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa slijedeće sadržine: „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu“

   - pismenu izjavu ovjerenu od starne nadležnog organa slijedeće sadržine: - „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa“.

  .Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

  Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske“, na web stranici Tužilaštva i kod JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa, računajući od dana poslednje objave.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Glavni okružni tužilac

  Olga Pantić    

  1007 PREGLEDA
  • 1 - 6 / 14
  • 1
  • 2
  • 3