• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Istorijat
 • Osnivanje i istorijat tužilaštva

  Otvaranje nove zgrade Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini

  15.03.2024.

       Na jubilarnu 20-ogodišnjicu postojanja Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini je dana 08.03.2024. godine počelo sa radom u novoj zgradi, koja se nalazi u ulici Knez Ivo od Semebrije br.19A. Zahvaljujući EU, koja je projekat novog objekta tužilaštva podržala sa 2.542.796,98 KM, Vladi Republike Srpske koja je projekat podržala sa 769.468,82 KM, kao i VSTS-u BiH i Kraljevini Švedskoj, koji su projekat podržali sa izradom projektne dokumentacije i drugih donatora koji su prepoznali važnost ulaganja u pravosuđe danas imamo novu, savremenu i funkcionalnu zgradu, opremljenu po najvišim standardima.

       Tužilaštvo je od formiranja 08.03.2004. godine radilo u nadograđenim prostorijama zgrade, u kojoj su smješteni Osnovni i Okružni sud u Bijeljini, Pravobranilaštvo i Sudska policija. Sa razvojem i potrebom za povećanjem broja tužilaca i drugog osoblja, prostor je postao neuslovan za potrebe tužilaštva. Poseban problem predstavljala je činjenica da su tužilaštvo i sudovi smješteni u istoj zgradi, što najčešće utiče na percepciju javnosti u smislu da se javlja sumnja u nezavisnost rada. Takođe, podjela prostora posebno je izazovna u kontekstu činjenice da tužilaštvo provodi radnje u određenim fazama postupka koje su svojstvene samo za tužilaštvo i da nekada nije primjereno koristiti iste koridore sa sudovima.

       Nova zgrada predstavlja temelj na kojem počiva naša posvećenost pravdi, transparentnosti i profesionalizmu. U novim prostorijama tužioci i zaposleni će imati priliku da rade sa visokom efikasnošću i neophodnim resursima, kako bi osigurali pravičnost i vladavinu prava za sve građane u nadležnosti ovog tužilaštva, a koja se prostire na gradove Bijeljinu i Zvornik, te opštine Bratunac, Srebrenicu, Lopare, Ugljevik i Osmake.

       Svečanosti povodom otvaranja nove zgrade prisustvovali su ambasador EU u BiH Johan Satler zajedno sa svojom delegacijom, Srđan Forca, ispred VSTS-a BiH i Direktor Sekretarijata VSTS-a BiH, Ministar pravde RS Miloš Bukejlović, Ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan, Glavni republički tužilac Željka Radović, zamjenica Glavnog republičkog tužioca Snježana Živković, predsjednica Vrhovnog suda RS Danijela Milovanović, predsjednica Vrhovnog suda FBiH Vesna Stanković Ćosović, Predsjednica Udruženja tužilaca RS republički tužilac Živana Bajić glavni okružni tužioci Istočnog Sarajeva, Trebinja, Doboja, Brčko distrikta, predsjednici Okružnog suda i Okružnog privrednog suda u Bijeljini, predsjednici osnovnih/opštinskih sudova u Bijeljini, Zvorniku, Tuzli, predstavnici lokalne vlasti, načelnici policijskih uprava Bijeljine i Zvornika i sudske policije u Bijeljini i drugi uvaženi gosti, koji su svojim prisustvom uveličali istorijski dan za ovo tužilaštvo. 

  Zgrada Okružnog tužilaštva u Bijeljini

  Okružno tužilaštvo u Bijeljini je smješteno u zgradi pravosudnih organa u Bijeljini – na 4. spratu, u kojoj se nalaze Osnovni i Okružni sud u Bijeljini. Nadogradnja sprata Tužilaštva je urađena 2005.g. i na taj način je obezbjeđen adekvatan radni prostor za zaposlene u Tužilaštvu. Nakon toga je uslijedila dogradnja dva aneksa i rekonstrukcija zgrade koja je završena 2010. godine.

  881 PREGLEDA
  Зграда Окружног тужилаштва у Бијељини

  Osnivanje i istorijat tužilaštva

  03.06.2011.
  Okružno tužilaštvo u Bijeljini osnovano je Odlukom Visokog sudskog I tužilačkog savjeta Republike Srpske dana 04. februara 2004. godine, sa svojom jednom područnom kancelarijom u Srebrenici. Okružno tužilaštvo u Bijeljini pokriva 7 opština u Republici Srpskoj - Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Zvornik, Osmaci Bratunac i Srebrenica, na kojem prostoru živi 150.000 stanovnika. Okružno tužilaštvo u Bijeljini je smješteno u zgradi pravosudnih organa u Bijeljini – na 4. spratu, u kojoj se nalaze Osnovni i Okružni sud u Bijeljini. Nadogradnja sprata Tužilaštva je urađena 2005.g. i na taj način je obezbjeđen adekvatan radni prostor za zaposlene u Tužilaštvu. Nakon toga je uslijedila dogradnja dva aneksa i rekonstrukcija zgrade koja je završena 2010. godine. Uloga tužilaštva u ukupnom pravnom sistemu definisana je Zakonom o tužilaštvima Republike Srspske ("Sl.Gl. RS" broj 55/02, 85/03, 115/04), u kojem se definiše kao samostalno državno tijelo, koje poduzima zakonom određene mjere u pogledu istražnih radnji i gonjenja potencijalnih počinilaca krivičnih djela i ulaže pravna sredstva radi zaštite zakonitosti i ustavnosti. Iz ovakve definicije proizlazi da je tužilaštvo stranka sui generis pred sudom, koji ima isključivo pravo krivičnog gonjenja lica za koje postoje osnovi sumnje da su počinila krivična djela. Tužilaštvo svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske, a na osnovu Zakona BiH i RS. U okviru svojih nadležnosti tužilaštvo štiti ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda garantovanih Ustavom, kao i prava i interese pravnih lica u skladu sa zakonima, te obezbjeđuje ustavnost i zakonitost.
  831 PREGLEDA
  • 1 - 3 / 3
  • 1