Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

Pravilnici

   1 - 6 / 8  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Pravilnik o zaštiti ličnih podataka u Sudskoj policiji Federacije BiH

Pravilnik o zaštiti ličnih podataka u Sudskoj policiji Federacije BiH

Pravilnik o zaštiti ličnih podataka u Sudskoj policiji Federacije BiH, broj Su-Sp-71/20 od 10.06.2020. godine

12.06.2020.

Pravilnik o radnim odnosima službenika Sudske policije Federacije BiH

Pravilnik o radnim odnosima službenika Sudske policije Federacije BiH

Pravilnik o radnim odnosima službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, broj Su-sp-184/18 od 07.12.2018. godine i Su-sp-51/19 od 10.05.2019. godine.

10.05.2019.

Pravilnik o načinu vršenja poslova i rukovođenju u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o načinu vršenja poslova i rukovođenju u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o načinu vršenja poslova i rukovođenju u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije Federacije BiH

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije Federacije BiH

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije Federacije BiH, broj Su-sp-24/17 od 06.03.2017. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije Federacije BiH, broj Su-sp-14/18 od 15.02.2018. godine i broj Su-sp-155/18 od 01.11.2018. godine.

02.11.2018.

Pravilnik o uniformi, dodatnoj opremi i oznakama na uniformi Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o uniformi, dodatnoj opremi i oznakama na uniformi Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o uniformi, dodatnoj opremi i oznakama na uniformi Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

21.04.2016.

Pravilnik o službenoj legitimaciji i znački službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o službenoj legitimaciji i znački službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o službenoj legitimaciji i znački službenika Sudske policije F BiH

   1 - 6 / 8  >