Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

03.06.2011.

- Danka Prodanović       - sekretar Tužilaštva

- Ljilja Trivun          - rukovodilac Odsjeka za mat.-fin. poslove

- Vojislav Sekanić      - rukovodilac Odsjeka pisarnice i statistike

- Mira Ristić       - IKT službenik- TCMS administrator

- Gopa Veljančić     - referent za unos podataka i upravljanja predmetima -upisničar

- Gordana Nešković     - referent za unos podataka i upravljanja predmetima -upisničar

- Milica Petković         -  referent za unos podataka i upravljanja predmetima -upisničar

- Vera Vrućinić     - referent za prijem i otpremu pošte 

- Zvjezdana Jović       - tehnički sekretar

- Ljilja Spajić        - blagajnik

- Smilja Savić     - daktilograf

- Cvijeta Vidaković      - daktilograf

- Ružica Kovačević     - daktilograf

- Dragica Veselinović     -daktilograf

- Nataša Perić      - daktilograf

- Smilja Šarčević     - daktilograf

- Goran Andrić      - vozač - kurir

- Miladin Pavlović    - vozač -kurir


Svakog od gore navedenih službenika i namještenika možete kontaktirati putem E-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba  .

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh