Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0020642 17 protiv K.M.

21.05.2021.

Sudija za predhodno saslušanje Osnovnog suda u Bijeljini potvrdio je dana 19.05.2021. godine optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv K.M., nastanjen u Brčkom u ulici Paje Jovanovića 4,zbog krivičnog djela – nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 6. Krivičnog zakonika RS. 

 

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0020642 17 od 23.04.2021.godine protiv K.M.

            što je:

 

1.     Tokom 2010. i 2011. godine u Bijeljini, kao odgovorno lice– stečajni upravnik, koji je postavljen Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini broj 080-0-St.06-000 028 od 10.07.2007.godine, u  AD „Fabrika šećera“ Velika Obarska- Bijeljina, a u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, suprotno stečajnom planu od 24. 12. 2010. godine u Zrenjaninu potpisao ugovor o asignaciji između „Mering“ D.O.O. Zrenjanin, „Agrokop eksport imort“  D.O.O. Banja Luka i  AD „Fabrike šećera“ Bijeljina kojim ugovorom su obaveze „Agrokop eksport imoprta“ Banja Luka prema D.O.O. „ Mering“ Zrenjanin po osnovu uvoza roba i usluga u iznosu od 649.352,97 KM prenesene na „Fabriku šećera“ AD Bijeljina iako navedene obaveze prema stečajnom planu predstavljaju ulaganje strateškog partnera „ Agrokop eksport inport“, a nakon čega tokom 2011.godine, a nakon što mu je od strane Okružnog Privrednog suda Bijeljina dostavljena tužba na odgovor „ Mering“ D.O.O. Zrenjanin radi isplate novčanih potraživanja, na istu nije odgovorio, iako je bio upozoren na posledice propuštanja, pa je sud donio presudu zbog propuštanja  broj 590 PS 023254 11 PS od 05.10.2011. godine u kojoj je sadržano i potraživanje po ugovoru o asignaciji i po kojoj je „Fabrika šećera“ obavezana da isplati dug D.O.O. „Mering“ Zrenjanin u iznosu od 332.008,85 Eura, na koji način je za „Agrokop eksport inport“ Banja Luka pribavio protivpranu imovinsku korist u iznosu od 649.352,97 KM, što je trebalo da predstavlja strateško ulaganje, a ne obavezu za koji iznos je oštećena „Fabrika šećera“ Bijeljina,

 

2.     Tokom 2011. godine  u Bijeljini, kao odgovorno lice– stečajni upravnik AD „Fabrika šećera“ Velika Obarska- Bijeljina, suprotno stečajnom planu, a u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske korist,  potpisao Ugovor o cesiji od 31.03.2011. godine, koji  ugovor je zaključen između  „Agrokop  eksport-import“ D.O.O. Banja Luka, „Energo sistem D.O.O. Brčko i „Fabrika šećera“ Bijeljina AD, kojim ugovorom su sporna potraživanja  „Agrokop Eksport-import“ D.O.O. Banja Luka prema „Fabrici šećera“ Bijeljina AD  prenesena na „Energo sistem“ D.O.O. Brčko u iznosu od 71.722,22 KM, a u tom iznosu prenesene i obaveze na „Fabriku šećera“ Bijeljina AD prema „Energo sistem“ D.O.O. Brčko, koje obaveze je  „Agrokop Eksort.import“ D.O.O. Banja Luka imao prema stečajnom planu i time smanjili obaveze „Agrokop Eksport-Import“ D.O.O. Banja Luka prema „Energo sistem“ D.O.O.  Brčko, nakon čega je  u toku 2011. godine  propustio da pismeno odgovori na uredno dostavljenu tužbu „Energo sistem“ D.O.O. Brčko, dostavljenu putem Okružnog privrednog suda u Bijeljini Akcionarskom društvu „Fabrika šećera“ Velika Obarska-Bijeljina, radi isplate novčanog potraživanja, po kojoj je navedeni sud  donio presudu zbog propuštanja broj 59 0 Ps 023493 11  Ps od 26.12. 2011. godine, po kojoj presudi je obavezao „Fabriku šećeara“ Bijeljina AD da na ime duga isplati iznos naveden u presudi, na koji je pribavio protivpravnu imovinsku korist „Agrokop Esport-import“  D.O.O. Banja Luka u iznosu od 71.722,22 KM i za isti iznos oštetio„Fabriku šećera“ Velika Obarska- Bijeljina AD,

 

 

3.     Dana 23. 10.2010. godine u Bijeljini, kao odgovorno lice-stečajni upravnik u a.d „Fabruka šećera“ Velika Obarska, Bijeljina, a u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske korist, dao saglasnost za knjiženje obavijesti „Agrokop Eksport –import“ D.O.O. banja Luka broj: 155 od 23.10.2010. godine na iznos  od 107.175,86 KM sa PDV-om za izvedene radove „Elen“ D.O.O.  Banja Luka po računu broj: 09/10, koji je u stvari pred-račun  broj 09/10 od 20.09.2010. godine, kojom je „Agrokop eksport-D.O.O. Banja Luka teretio „Fabriku šećera u stečaju“ Ad. za izvedene radove, da bi za iste izvedene radove „Elen“ D.o.O. Banja Luka ispostavio „Agrokopu Esport –import D.O.O. Banja Luka  račun broj 34/10 od 30.09.2010. godine na iznos od 75.000,00 sa PDV-om čime su dodatno uvećali vrijednost radova u iznosu od 32.175,86 KM ( 107.175,86 KM-75,000,00 KM) u odnosu na stvarno izvršene radove, odnosno uvećavali vrijednost ulaganja u „Fabriku šećera“ Bijeljina AD Velika Obarska u stečaju u odnosu na stvarna ulaganja, na koji način je pribavio protivpravnu imovnisku korist „Agrokop Eksport –import“ D.O.O. Banja Luka u iznosu od 32.175,86 KM i za isti iznos oštetio „Fabriku šećera Bijeljina „ AD Velika Obarska u stečaju,

 

 

4.     Suprotno stečajnom planu dana 16.03. 2011. godine, kao odgovorno lice – stečajni upravnik,  a u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske korist, dao saglasnost za knjiženje 5 knjižnih obavijesti „Agrokop Eksport-import“ D.O.O. Banja Luka u ukupnom iznosu od 1.873,267,15 KM i to: broj:015 na ukupan iznos od 42.030,26 KM za izvršene usluge „IVL“ D.O.O. Tuzla po računima broj: 110-284,110-285 i 110-286, broj 016 na ukupan iznos  154.644,54 KM za izvršene usluge „Energo sistem“ D.O.O. Brčko po računima broj: 425-10, 412-10,389-09, 388-09.433-11, 368-09, 374-09, broj 017 na iznos od 144.762,30 KM za ino usluge  po računu broj 01-04RS/2010 „MERING“ Zrenjanin, broj 018 na iznos od 178,641,01 KM za ino usluge po računu broj 02-05RS/2010 „MERING“ Zrenjanin i broj 010 na iznos od 1.353.189,04 KM za ino usluge po okončanoj situaciji račun broj 11-12RS/10 „MERING“ Zrenjanin, koji računi glase na  „Agrokop eksport-imoprt D.O.O. Banja Luka teretio „Fabriku šećera“ Bijeljina AD Velika Obarska i prema istoj stvorili potraživanja u istom iznosu, a obavezu prema „Fabrici šećera“ iako su znali da navedene usluge prema stečajnom planu predstavljaju ulaganja strateškog partnera „Agrokop Ekspot-import“ D.O.O Banja Luka  u Fabriku šećera AD Bijeljina da bi otvorenom stečajnom postupku otvoren prješenjem Okružnog Privrednog suda Bijeljina broj: 59 0 St 028666 15 St od 11.12.2015. godine nad akcionarskim društvom „Fabrike šećera Bijeljina“ Velika Obarska navedena  potraživanja u ukupnom iznosu od 1.873,267,15 KM bila sadržana u prijavljenim potraživanjima od strane „Agrokop Eksport –Import“ D.O.O. Banja Luka sa zateznom kamatom,

 

5.     Tokom 2010.godine i 2011.godine u Bijeljini, kao odgovorno lice – stečajni upravnik, a u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske korist, donio odluku o o emisiji akcija po osnovu povećanja kapitala broj 5-k/10, kovrezijom ulaganja u revitalizaciju fabrike u iznosu od 3.152.230,00 KM u kapital, čime su obaveze strateškog partnera prenesene na a.d. „Fabrika šećera“, a što ne prestavlja ulaganje u skladu sa stečajnim planom, te donio odluku o emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala broj 6-k/10 čime je promijenio vlasničku strukturu u korist strateškog partnera u iznosu od 5.610.500,00KM, a za koji iznos je umanjena vlasnička struktura ostalih akcionara,  na osnovu čega je ošteio a.d. „Fabrika šećera“ Bijeljina, Velika Obarska za iznos od 8.762.730,00 KM;

 

            dakle, kao odgovorno lice u privrednom društvu u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za drugo pravno lice, prekršio zakon, odnosno pravila poslovanja u odnosu na raspolaganja, korištenje i upravljanje imovinom, pri čemu je nastupila znatna šteta,

 

            čime je, počinio  produženo krivično djelo – nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 6. Krivičnog zakonika RS. 

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh