Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

RAD OKRUŽNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA BIJELJINA U 2016.GODINI

07.03.2017.


OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BIJELJINA
Broj: A- 30/17
Datum: 26.01.2017.godine

 

Na osnovu člana 6. stav 1. i člana 33. Zakona o tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 55/02, 85/03, 115/04, 37/06 i 68/07), član 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštva Republike Srpske ( Službeni glasnik RS broj 86/12), Glavni javni okružni tužilac donosi

Izvještaj o rezultatima rada Okružnog javnog
tužilaštva Bijeljina za  2016. godinu


Uz statističke podatke dostavljamo vam i pismeno obrazloženje rezultata rada Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina po elementima koje je dostavio VSTV BiH.

Okružno javno tužilaštvo Bijeljina je nadležno za područje koje pokriva Okružni sud u Bijeljini i odnosi se na teritoriju sedam opština ( Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Zvornik, Osmaci, Bratunac i Srebrenica) i drugo je po veličini tužilaštvo u Republici Srpskoj po broju stanovnika.Na teritoriji koju pokriva Okružno javno tužilaštvo od 2473 km2 živi 254 000 stanovnika. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini pokriva nadležnost: Okružnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Zvorniku i Osnovnog suda u Srebrenici.

U toku 2016. godine u Tužilaštvu je radilo trinaest tužilaca ( glavni javni tužilac, dva zamjenika i deset javnih tužilaca).

U Tužilaštvu imaju četiri odjeljenja, kako je predviđeno pravilnikom i to: odjeljenje za opšti kriminal, odjeljenje za privredni kriminal, odjeljenje za ratne zločine i odjeljenje za maloljetnike.

Ostvarena kolektivna norma Tužilaštva je 150%, jedan tužilac nije ostvario normu od 100%, ostvario je normu 98%  predviđeni orjentacionim mjerilima.

Ukupno su donesene 730 presude od toga osuđujućih 638, a oslobađajućih 38, od toga je izrečeno zatvorskih 164 kazne, novčanih 57, uslovnih 404  i  13 sudskih opomena, odbijajućih 33, te 18 prijedloga za izricanje vaspitnih mjera.

U toku 2016. godine u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina primljeno je 1305 prijava, manje za 174 prijave u odnosu na prethodnu godinu. Iz predhodne godine ostalo je u radu 144 prijave, tako da je ukupno u radu bilo 1449 prijave.

Od toga broja, riješeno je - doneseno odluka u 1327 predmeta, što je za 191 predmeta riješeno manje u odnosu na 2015. godinu, a što je rezultat manjeg priliva predmeta. Podignuto je optužnica u 655 predmeta.
                  
Dakle,  ostalo je neriješenih  122 predmeta, što je broj oko jednomjesečnog priliva. Znači riješen je sav priliv u toku 2016.godine i smanjen je broj nezavršenih predmeta za (22).

U toku 2016. godine primljeno je KTA- 1650 predmeta, a riješeno 1682 predmeta. Dakle riješen je sav priliv i smanjen broj neriješenih za  32 KTA predmeta.

Dok je u toku 2016. godine primljeno KTN - 716 predmeta, a ukupno riješeno 594 predmeta, od toga 183 predmeta prevedeno u KT upisnik, a 34 riješena na drugi način.
                               
Istraga je u toku 2016. godine ukupno bilo u radu  1075 od čega je riješeno 913, a što je za 144 istragu manje u odnosu na predhodnu godinu, a što je i razumljivo obzirom da je ukupno u radu 2016 godine bilo manje istraga za 133 predmet u odnosu na 2015 godinu. Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješeno 162 istraga, znači viši je broj istraga za 11. Većina istraga se riješava u zakonskom roku od šest mjeseci, a neriješene u tom roku su iz objektivnih razloga, na primjer prikupljanje izjava od svjedoka gdje su nepoznata prebivališta ili boravišta, te pribavljanje nalaza i mišljenja vještaka i drugih dokaza, o čemu se uvijek obavještava Kolegij tužilaštva da bi se dozvolilo produženje istrage. Napominjemo da je za preko 30% predmeta nezavršenih istraga raspisana potjernica.

Prijave se rješavaju u optimalnim rokovima, najduže dva mjeseca, tako da se većina prijava rješava prije godinu dana, jer kako se iz izvještaja vidi ostalo je ukupno neriješenih 122 prijava, a što je jednomjesečni priliv i uglavnom se radi o prijavama koje su stigle u decembru tako da je na kraju 2016. godine ostale neriješeno 5 prijava starije od 2 godine pa je plan za riješavanje starih predmeta ispunjen 93 %.

Od 162 neriješene istrage na kraju 2016. godine 99 istrage traju kraće od 6 mjeseci, dok u 63 predmeta istrage traju duže od 6 mjeseci a razlozi su predhodno istaknuti. Tako da je do 6 mjeseci riješeno 701 istraga, od 6 mjeseci do 1 godine 157 istraga, od 1-2 godine 41 istraga, od 2-3 godine 4 istrage, od 3-4 godine 6 istraga, od 4-5 godina 3 istraga i od 5-6 godina 1 istrage.

U toku 2016. godine riješeno je 3 predmeta istraga ratnih zločina, dok je na kraju izvještajnog perioda ostao neriješeno 8 istraga ratnih zločina dok nema neriješenih prijava, pa je plan rješavanja predmeta ratnih zločina realizovan 100%. U tom periodu 3 predmeta su riješena obustavom istrage protiv 5 lica.

Radeći na predmetima privrednog kriminala Tužilaštvo je u toku 2016. godine primilo 79 predmeta, dok je iz predhodne godine ostalo nezavršeno 9 predmeta, pa je ukupno u radu bilo 88 predmeta, od čega je završeno 73, predmeta dok je ostalo u radu 15 predmeta, znači povećan je broj neriješenih za 6 predmeta.

U istom periodu riješene su 52 istraga privrednog kriminala, što je za 11 istraga riješeno manje nego prethodne godine,  ostale su nezavršene 31 istrage ili za 3 istraga manje u odnosu na predhodnu godinu. U toku izvještajnog perioda podignuta je 35 optužnica zbog krivičnih djela privrednog kriminala kao i prethodne godine.

U toku 2016. godine Tužilaštvo je primilo u rad 76 predmeta maloljetničkog kriminala, dok je iz predhodne godine ostalo neriješenih 14 predmeta tako da je ukupno u radu bilo 90 predmeta. Od tog broja završeno je 77 predmeta, a ostalo je ne završeno 13 predmeta, što je za 1 predmet manje u odnosu na predhodnu godinu. Tužilaštvo je stavilo  2 predlog za izricanje zavodske mjere i 16 prijedloga za izricanje vanzavodske mjere, a Sud je od toga izrekao 1 zavodsku mjeru i 13 vanzavodskih mjera.

Iz naprijed iznesenih podataka i podataka navedenim u tabelama očigledno je da se radi o veoma ažurnom tužilaštvu, a to znači da nema predmeta gdje je nastupila zastara, jer se svi predmeti uzimaju odmah u rad i u roku se donose odluke. Ima zastara u 616 KTN predmeta, a radi se o relativnim zastarama i uglavnom o predmetima gdje počinioci nisu otkriveni tokom rada na tim predmetima.

Imajući u vidu da je Tužilac u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina na kraju izvještajnog perioda zadužen za oko 13 predmeta i 13 istraga to je potrebno održavati tu ažurnost, odnosno rješavati novoprimljene predmete što je u prosjeku mjesečno oko 10 KT predmeta po tužiocu, 7 KTA predmeta i 5 KTN predmeta i time bi se održavao sadašnji nivo ažurnosti Tužilaštva i Tužilaštvo bi uz odgovarajući kvalitet u potpunosti ostvarilo zadatke i postavljene ciljeve.

 

   
S poštovanjem!

 

 

                                                                             GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC
                                                                                              Novak  Kovačević             


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh