Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTK 0021261 18 protiv POLETAN MIŠA i KISIĆ NIKA

07.11.2018.

 

             Sudija za predhodno saslušanje Osnovnog suda u Bijeljini potvrdio je dana 31.10.2018. godine optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv POLETAN MIŠA, živi i nastanjen Novo naselje – Amajlije, grad Bijeljina i protiv KISIĆ NIKA, živi i nastanjen Patkovača broj 8/23, grad Bijeljina, zbog krivičnog djela – zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3. u vezi sa stavom 1.  Krivičnog zakona RS.

 

 

 

 

Potvrđena optužnica broj T14 0 KTK 0021261 18 od 24.10.2018.godine protiv POLETAN MIŠA i KISIĆ NIKA

                         

            Što  su:

 

            U toku 2016. i 2017. godine, Poletan Mišo, kao odgovorno lice u svojstvu,                    p r e d s j e d n i k a   gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila RS – grad Bijeljina,

            a Kisić Niko, kao odgovorno lice u svojstvu, p r e d s j e d n i k a     s k u p š t i n e    gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila RS  iste organizacije, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi  drugome, prekoračili granice svojih ovlaštenja, te bez odluke organa, skupštine navedene  gradske organizacije i predsjedništva iste, postupajući suprotno odredbama člana 24. stav 1. tačka 1. S t a t u t  a gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske  - Bijeljina iz 2016. godine, te suprotno odredbama člana 13. do                                 člana 23.  P r a v i l n i k a   o platama i drugim naknadama zaposlenih radnika u gradskoj organizaciji porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske – Bijeljina, te   odredbama člana 5. stav b) O d l u k e  Skupštine opštine Bijeljina,   o novčanoj pomoći porodicama poginulih boraca, civilima žrtava rata, vojnim invalidima i borcima odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske broj 01-022-24/08 od 28.02.2008. godine  i članu  7. u vezi sa članom 8. P r a v i l n i k a   o bližim uslovima i postupku za dodjelu novčanu pomoć porodicama poginulih boraca, civilnim žrtvama rata, vojnim invalidima i borcima odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, grada Bijeljina, broj 02-020-8/16 od 25.04.2016. godine,

              donosili i potpisivali pismene odluke o isplati jednokratne novčane pomoći licima, i iste dostavljali na realizaciju i to Poletan Mišo, kao predsjednik gradske organizacije  donio i potpisao takve odluke i  radnicima        k o j i   s  u   b i l i    u     r a d n o m       o d n o s u    u  ovoj organizaciji  te  p r i m a l i     l i č n i    d o h o d a k , S t a n o j l o v i ć    B r a n k i   u toku 2016. godine šest puta a u toku 2017. godine dvanaest  puta,  donio odluku o isplati jednokratne novčane pomoći, te na taj način ukupno joj isplatili 6.869,11 KM i K r i l o v i ć – L u č i ć   D a n i j e l i   u toku 2016. godine jednom i u toku 2017. godine devet  puta, donio odluku o isplati takve pomoći, te ukupno joj  isplatili 2.378,00 KM,

            a Kisić Niko, kao predsjednik skupštine navedene organizacije, donio i potpisao u toku  2016. godine pet puta a u toku 2017. godine trinaest puta, odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći P o l e t a n     M i š u  -( predsjedniku navedene organizacije), koji se u tom periodu n a l a z i o     u   r a d n o m     o d n o s u,    po ugovoru na određeno vrijeme, kod gradske uprave grad Bijeljina, te na taj način mu ukupno isplaćeno po tom osnovu  9.040,02 KM, 

             

            dakle, kao odgovorna lica u namjeri da   drugom pribave kakvu imovinsku korist, prekoračili granice svojih ovlašćenja i drugom pribavili imovinsku korist,

 

            čime su počinili krivično djelo – zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3. u vezi sa stavom 1.  Krivičnog zakona RS.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh