Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Sedmice sudske nagodbe od 21. septembra do 02. oktobra u sudovima u BiH

Građani i građanke Bosne i Hercegovine čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima imaju priliku svoj predmet riješiti sudskom nagodbom u skraćenom postupku, u periodu od 21. septembra do 02. oktobra 2020. godine, u okviru Sedmice sudske nagodbe.

21.09.2020.

Cisco WebEx konferencijski sistem za profesionalnu pravosudnu zajednicu

VSTV BiH poštujući mjere sigurnosti koje je Bosna i Hercegovina, kao i druge zemlje svijeta, uvela u cilju prevencije širenja pandemije COVID-19 je obezbijedilo promotivnu tromjesečnu uslugu organizacije i održavanja do stotinu istovremenih sastanaka o pravosudnim pitanjima putem videokonferencijskog sistema Cisco WebEx.

21.09.2020.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 16.09.2020.

VSTV BiH otpočinje sa aktivnostima na unapređenju kvalitete pravosuđa u Širokom Brijegu i Trebinju 11.09.2020.

Do efikasnijeg rada sudova u Mostaru kroz podršku VSTV-a BiH 09.09.2020.

VSTV BiH nastavlja sa unapređenjem kvaliteta bh. sudova 08.09.2020.

više

Brzi linkovi
Web - sudovi i tužilaštva
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Sudske prodaje
Kvalifikaciono,pismeno testiranje i pregled rang listi
Pravosudni Informacioni sistem u službi građana
Interaktivna mapa o radu sudova u BiH
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH - JUSTICE projekat