Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

Konkursi

03.06.2011.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđena su radna mjesta, opis radnih mjesta, broj radnika, stručna sprema radnika i drugi uslovi koje radnici moraju da ispunjavaju.
Zavisno od potrebe posla, može biti raspisan konkurs ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno ili na neodređeno vrijeme.
Potrebe za određenim radnicima prijavljuju se zajedno sa raspisanim konkursom ili javnim oglasom. Raspisani konkurs ili javni oglas objavljuju se javno putem “Službenog glasnika RS”, dnevnih štampanih glasila  i oglasne table tužilaštva.
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radnike su propisani Zakonom o radnim odnosima u državnim organima i Zakonom o radu RS, koji se primjenjuju i na radnike Okružnog tužilaštva u Bijeljini, ako zakonom nije drugačije određeno.

Opšti uslovi za kandidata su:

 da je državljanin  Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Bosni  I Hercegovini,
 da je stariji od 18 godina,
 da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika,
 da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu i
 da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u tužilaštvu.

Posebni uslovi za kandidata su:

 da posjeduje odgovarajuću školsku spremu,
 da posjeduje odgovarajuće radno iskustvo i
 da ima položen pravosudni ili stručni ispit.

Sve molbe za prijem u radni odnos predaju se na pisarnicu Tužilaštva i putem pošte na adresu Okružno tužilaštvo u Bijeljini, Vuka Karadžića br. 3, 76 300 Bijeljina.

Trenutno nema objavljenih konkursa za radna mjesta u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh