Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Obavještenje o ponovnom postupku utvrđivanja Liste kandidata radi zapošljavanja u Sudsku policiju Federacije BiH

23.12.2019.

U vezi sa Javnim konkursom za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine, broj: Sp-01-888-5/19 od 27.05.2019. godine, koji je u dnevnim novinama objavljen dana 29.05.2019. godine, na osnovu člana 35. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije BiH broj: Sp-01-888-4/19 od 27.05.2019.godine, a postupajući po uputama iz drugostepenog rješenja glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine broj: Sp-01-2551-1/19 od 20.12.2019. godine, donesenog u postupku rješavanja žalbe kandidata sa dodijeljenom šifrom SP-273, Komisija za izbor kandidata objavljuje:

1. Listu kandidata sa  ostvarenim rezultatima na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Unsko-sanskom kantonu, sa sjedištem u Bihaću.

Naprijed navedena Lista se kao prilog ovog obavještenja, dana 23.12.2019. godine objavljuje na web stranici Sudske policije Federacije BiH i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH u ul. Valtera Perića br. 15., 71 000 Sarajevo.

Sarajevo, 23.12.2019. godine

                                         KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Obavještenje o utvrđenim Listama kandidata radi zapošljavanja u Sudsku policiju Federacije BiH

09.12.2019.

U vezi sa javnim konkursom za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine, broj: Sp-01-888-5/19 od 27.05.2019. godine, koji je u dnevnim novinama objavljen dana 29.05.2019. godine, prijavljeni kandidati se obavještavaju da je u skladu sa odredbom člana 35. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine broj: Sp-01-888-4/19 od 27.05.2019. godine, Komisija za izbor kandidata utvrdila:

  1. Listu kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu;
  2. Listu kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Zeničko-dobojskom kantonu, sa sjedištem u Zenici;
  3. Listu kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Tuzlanskom kantonu, sa sjedištem u Tuzli.
  4. Listu kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Srednjobosanskom kantonu, sa sjedištem u Novom Travniku;
  5. Listu kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Unsko-sanskom kantonu, sa sjedištem u Bihaću;
  6. Listu kandidata sa rezultatima ostvarenim na testiranju i intervju radi zapošljavanja na radno mjesto sudski policajac u Odjeljenju sudske policije sudova u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, sa sjedištem u Mostaru. 

Naprijed navedene Liste se kao prilog ovog obavještenja, dana 09.12.2019. godine objavljuju na web stranici Sudske policije Federacije BiH i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH u ul. Valtera Perića br. 15., 71 000 Sarajevo.Sarajevo, 09.12.2019. godine

                               KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA

                                                                                                                 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Lista kandidata koji su zadovoljili na testovima i pristupili intervjuu

19.08.2019.

Obavještavaju se kandidati za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine da je Komisija za izbor kandidata, u smislu odredbe člana 31. Poslovnika o radu komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije BiH broj: Sp-01-888-4/19 od 27.05.2019. godine, utvrdila Listu kandidata koji su zadovoljili na Testu općeg znanja i Testu fizičkih sposobnosti, uključujući i morfološke karakteristika, te koji su pristupili intervjuu.

Navedena lista se kao prilog ovog obavještenja objavljuje na web stranici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH, ulica Valtera Perića broj 15 Sarajevo.

Shodno navedenoj listi, Komisija će u smislu odredbe člana 32. Poslovnika o radu komisije za izbor, za određeni broj kandidata pokrenuti postupak osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena "POVJERLJIVO", u skladu sa prilogom ovog obavještenja i Listom kandidata. 

Nakon izdavanja dozvola za pristup tajnim podacima, a u skladu sa odredbama člana 33. i 34. Poslovnika o radu komisije za izbor, Komisija za izbor će utvrditi listu kandidata sa razultatima iz člana 35. Poslovnika o radu komisije za izbor kandidata. 

        KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Lista kandidata sa ostvarenim rezultatima na testu fizičkih sposobnosti i provjeri morfoloških karakteristika

09.08.2019.

 

Obavještavaju se kandidati koji su dana 05., 06. i 07.08.2019. godine pristupili testu fizičkih sposobnosti, uključujući provjeru morfoloških karakteristika, da je Komisija za izbor kandidata izvršila bodovanje postignutih rezultata i utvrdila listu kandidata sa ostvarenim rezultatima na testu fizičkih sposobnosti i provjeri morfoloških karakteristika.

 

U predmetnoj listi kandidata je pored ostvarenih rezultata, utvrđen i termin provođenja intervjua za svakog kandidata pojedinačno.

 

Navedena lista se kao prilog ovog obavještenja objavljuje na web stranici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH, ulica Valtera Perića broj 15. Sarajevo.

              

                                                         KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Lista kandidata sa ostvarenim rezultatima na testu općeg znanja

25.07.2019.

Obavještavaju se kandidati koji su dana 23.07.2019. godine pristupili Testu općeg znanja, uključujući i esej test, da je Komisija za izbor kandidata izvršila pregled testova i utvrdila Listu kandidata sa ostvarenim rezultatima na testu općeg znanja.

Navedena lista se kao prilog ovog obavještenja objavljuje na web stranici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH, ulica Valtera Perića broj 15. Sarajevo.
 
                                                             KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Obavještenje o utvrđenim listama kandidata za prijem u radni odnos

04.07.2019.

U vezi sa Javnim konkursom za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine, broj Sp-01-888-5/19 od 27.05.2019. godine, koji je u dnevnim novinama objavljen dana 29.05.2019. godine, prijavljeni kandidati se obavještavaju da je u skladu sa odredbom člana 12. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine, broj Sp-01-888-4/19 od 27.05.2019. godine, Komisija za izbor kandidata  izvršila pregled svih pristiglih prijava.

Shodno navedenom, Komisija za izbor kandidata je utvrdila:

1. Listu kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, u kojoj je određeno mjesto i vrijeme testa općeg znanja, uključujući i pisani rad - esej;

2. Listu kandidata koji su dostavili neispravne, nepotpune i neblagovremene prijave;

Naprijed navedene Liste se kao prilog ovog obavještenja, dana 04.07.2019. godine objavljuju na web stranici Sudske policije Federacije BiH i oglasnoj tabli Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u zgradi Vrhovnog suda Federacije BiH u Sarajevu.


Sarajevo, 04.07.2019. godine

                                            KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh