Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

mail print fav manja slovaveca slova

Raspored suđenja za april

10.04.2017.

 

RASPORED SUĐENJA

 

1. PONEDJELJAK 07.04.2017. godine u 09,00 sati u krivičnom predmetu protiv optuženih Šahmanović Abdulaha i Džidić Adnana zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Pašić Seada zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

2. PONEDJELJAK 20.04.2017. godine u 11,00 sati u krivičnom predmetu protiv optuženih Šahmanović Abdulaha i Džidić Adnana zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Pašić Seada zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

 

Sudija

Mersida Sušić, s.r.

 

 

 

 

 

1. SRIJEDA 12.04.2017.godine u 13,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 015534 16 K protiv optužene Kulić Edine zbog krivičnog djela – teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa – iz člana 336. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom iz člana 332. stav 1. KZ FBiH.

 

2. PONEDJELJAK 17.04.2017.godine u 11,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 011693 14 K protiv optuženog Softić Hasana, zbog krivičnog djela - teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja - iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ FBiH.

 

3. SRIJEDA 19.04.2017.godine u 10,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 014092 16 K protiv optuženih Ribić Edisa i Ribić Ibrahima, zbog krivičnog djela - ubistvo - iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. i 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u stjecaju sa krivičnim djelom - teška krađa - iz člana 287. stav 1. tačka d), a u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 54. istog zakona i optuženog Hasanović Merseda, zbog krivičnog djela - ubistvo - iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. i 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

            Sudija

            Dženeta Hadžić

 

 

1. PONEDELJAK, 03.04.2017. godine u 08,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 000143 13 K 2, u krivičnom predmetu protiv optužene Arnaut Dane, zbog krivičnog djela – pronevjera u službi - iz člana 385. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH. dr.

 

1.   PONEDELJAK, 03.04.2017. godine u 13,30 sati  u krivičnom predmetu broj  03 0 K 015476 16 K, u krivičnom predmetu protiv optuženog  Bešić Agana, zbog krivičnog djela – Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa – iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

2.   UTORAK, 04.04.2017. godine u 08,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 014257 16 K, u krivičnom predmetu protiv optuženog Mrkonjić Fikreta, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo – Ratni zločin protiv civilnog stanovništva – iz člana 142. stav 1. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vezi sa članom 22. istog Zakona.

 

 

3.   PONEDELJAK, 10.04.2017. godine u 11,00 sati  u krivičnom predmetu broj 03 0 K 015751 16 K, u krivičnom predmetu protiv optuženog Bektić Eldara, zbog krivičnog djela - Razbojništvo - iz člana 289. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

4.   SRIJEDA, 12.04.2017. godine u 14,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 000143 13 K 2, u krivičnom predmetu protiv optužene Arnaut Dane, zbog krivičnog djela – pronevjera u službi - iz člana 385. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH. dr.

 

5.   SRIJEDA, 19.04.2017. godine u 13,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 014809 17 K 2, protiv optuženog Rizvić Zaima zbog krivičnog djela - Ubistvo – iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u sticaju sa krivičnim djelom – Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija – iz člana 371. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.       

 

 

 

SUDIJA,

Samir Jusičić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Raspored suđenja za april

10.04.2017.

 

 

 

1.      PONEDJELJAK 17.04.2017. godine u 8,30 sati u predmetu broj 03 0 K 0155874 16 K, protiv optuženog Jukić Farisa , – zbog krivičnog djela - teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa – iz člana 336. stav 2. KZ FBiH u vezi sa krivičnim djelom – ugrožavanje javnog prometa usljed omamljenosti – iz člana 333. stav 1. KZ FBiH,

 

2.      PONEDJELJAK 17.04.2017. godine u 11,30 sati u predmetu broj 03 0 K 014139 16 K , protiv optuženog Ribić Edis i dr. , zbog krivičnog djela – razbojništva iz člana 289. stav 2. u vezi sa stavom sa stavom 1. i članom 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u sticaju sa krivičnim djelom oduzimanje tuđe pokretnine iz člana 291. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine,

 

3.      PETAK 21.04.2017. godine u 9,00 sati u predmetu broj: 03 0 K 014125 17 K 2, protiv optuženih Tanjić Muhamed i dr.  zbog krivičnog djela – Ubistvo – iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. i 31. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 139. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

 

4.      PONEDJELJAK 24.04.2017. godine u 08,30 sati optuženi Halilović Safet, zbog  krivičnog djela - ubistvo - iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 28. istog Zakona,

 

 

Sudija

Merima Lukanović

 

  

1.      SRIJEDA 19.04.2017. godine u 8,30 sati u predmetu broj 03 0 K 013243 16 K, protiv optuženog Husović Mirsada i dr. zbog krivičnog djela – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u sticaju sa krivičnim djelom - Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 54. istog Zakona,

 

 

2.      PETAK 21.04.2017. u 14,00 sati u predmetu broj 03 0 K 014994 16 K , protiv optuženih  Šiljegović Salbina i Korlatović Enisa , zbog krivičnog djela – Razbojništvo – iz člana 289. stav 3. u vezi stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa čl. 31. istog Zakona u sticaju sa krivičnim djelom -Razbojništvo – iz članom 289. stav 2. u vezi stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i u vezi sa članom 31. i 54. istog Zakona,

 

 

3.      PONEDJELJAK 24.04.2017.godine u 08,30 sati predmetu broj 03 0 K 014994 16 K , protiv optuženih  Šiljegović Salbina i Korlatović Enisa , zbog krivičnog djela – Razbojništvo – iz člana 289. stav 3. u vezi stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa čl. 31. istog Zakona u sticaju sa krivičnim djelom -Razbojništvo – iz članom 289. stav 2. u vezi stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i u vezi sa članom 31. i 54. istog Zakona,

 

 

4.      ČETVRTAK 27.04.2017. godine u 8,30 sati u predmetu broj: 03 0 K 015135 16 K, protiv optuženih Durić Mejre, Nukić Ajke i Ahmetović Amire, zbog krivičnog djela – Navođenje na prostituciju – iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i dr.,

 

 

 

5.      PETAK 28.04.2017 godine u 08,30 sati, u predmetu broj 03 0 K 0015365 16 K, protiv optuženih  Mandžukić Irmele i dr. – zbog krivičnog djela razbojništvo -  iz člana  289. stav 2 u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 28  KZ FBIH.

 

Sudija

Paša Softić

 

 

1.      ČETVRTAK 13.042017.godine u 08,30 sati, u predmetu broj 03 0 K 014378 16 K, protiv optuženih  Jerko I. Lijanović i dr.

 

2.      ČETVRTAK  20.04.2017 godine u 08,30 sati, u predmetu broj 03 0 K 014378 16 K, protiv optuženih  Jerko I. Lijanović i dr.

 

3.      PETAK 21.04.2017 godine u 08,30 sati, u predmetu broj 03 0 K 014378 16 K, protiv optuženih Jerko I. Lijanović i dr.

 

Sudija

Vildana Helić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Raspored suđenja za april

16.03.2017.

1. PONEDJELJAK 10.04.2017. godine u 13,00 sati u krivičnom predmetu protiv optuženih Šahmanović Abdulaha i Džidić Adnana zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Pašić Seada zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

Sudija

Mersida Sušić, s.r.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Raspored suđenja za mart

10.03.2017.

 1. ČETVRTAK, 02.03.2017. godine u 11,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 010330 13 K, u krivičnom predmetu protiv optuženih Dudić Almedina i dr., zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 289. stav 2. u vezi stava 1.KZ FBIH i dr.

 

 1. PETAK, 03.03.2017. godine u 14,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 000143 13 K 2, u krivičnom predmetu protiv optužene Arnaut Dane, zbog krivičnog djela – pronevjera u službi - iz člana 385. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH. dr.

 

 1. PONEDELJAK, 20.03.2017. godine u 10,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 014257 16 K, u krivičnom predmetu protiv optuženog Mrkonjić Fikreta, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo – Ratni zločin protiv civilnog stanovništva – iz člana 142. stav 1. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vezi sa članom 22. istog Zakona.

  

 1. UTORAK, 21.03.2017. godine u 14,30 sati  u krivičnom predmetu broj 03 0 K 015751 16 K, u krivičnom predmetu protiv optuženog Bektić Eldara, zbog krivičnog djela - Razbojništvo - iz člana 289. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 1. UTORAK, 22.03.2017. godine u 08,30 sati  u krivičnom predmetu broj  03 0 K 015476 16 K, u krivičnom predmetu protiv optuženih  Mujkanović Jasmina i Bešić Agana, zbog krivičnog djela – Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa – iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

SUDIJA,

Samir Jusičić

 

 

 

 1. 15.03.2017. godine u 13,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 011823 14 K protiv optuženog Živković Marka, zbog krivičnog djela - porezna utaja - iz člana 273. stav 1. KZ F BiH u stjecaju sa krivičnim djelom - zloupotreba položaja ili ovlasti - iz člana 383. stav 1., a sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 1. 16.03.2017. godine u 14,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 015534 16 K protiv optužene Kulić Edine zbog krivičnog djela – teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa – iz člana 336. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom iz člana 332. stav 1. KZ FBiH.

 

 1. 17.03.2017. godine u 09,00 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 011693 14 K protiv optuženog Softić Hasana, zbog krivičnog djela - teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja - iz člana 336. stav 2. u vezi sa članom 332. stav 1. KZ FBiH.

 

 1. 17.03.2017. godine u 13,30 sati u krivičnom predmetu broj 03 0 K 014092 16 K protiv optuženih Ribić Edisa i Ribić Ibrahima, zbog krivičnog djela - ubistvo - iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. i 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u stjecaju sa krivičnim djelom - teška krađa - iz člana 287. stav 1. tačka d), a u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 54. istog zakona i optuženog Hasanović Merseda, zbog krivičnog djela - ubistvo - iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. i 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

Sudija

Dženeta Hadžić

 

 

 

 1. 03.03.2017. godine u 13,00 sati u predmetu broj 03 0 K 015600 16 K, protiv optuženog Odobašić Ramiza, zbog krivičnog djela – Ubistvo – iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. KZ FBiH,

 

 1. 14.03.2017. godine u 08,30 sati u predmetu broj 03 0 K 014998 17 K 2, protiv optuženog Durmić Adnana, zbog krivičnog djela – Ubistvo – iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. KZ FBiH,

 

 1. 14.03.2017. godine u 10,00 sati u predmetu broj: 03 0 K 015135 16 K, protiv optuženih Durić Mejre, Nukić Ajke i Ahmetović Amire, zbog krivičnog djela – Navođenje na prostituciju – iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i dr.,

 

 1. 15.03.2017. godine u 08,30 sati u predmetu broj 03 0 K 0015438 16 K, protiv optuženog Hasić Muhameda zbog krivičnog djela – Zloupotreba položaja ili ovlašćenja – iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBIH.

 

 

SUDIJA

PAŠA SOFTIĆ


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Raspored suđenja za mart

20.02.2017.

RASPORED SUĐENJA

 

 

 

ČETVRTAK 16.03.2017. godine u 08,30 sati u krivičnom predmetu protiv optuženih Šahmanović Abdulaha i Džidić Adnana zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Pašić Seada zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

Sudija

Mersida Sušić, s.r.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Raspored suđenja za Februar 2017.g.

06.02.2017.

1. PETAK 17.02.2017. godine u 08,30 sati u krivičnom predmetu protiv optuženih Šahmanović Abdulaha i Džidić Adnana zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Pašić Seada zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

                                                                                                            Sudija

                                                                                                    Mersida Sušić, s.r.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh