Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Održan sastanak sa rukovodiocima pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo

17.04.2019.

 

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH g-din Milorad Novković i glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH g-din Dženad Grošo su u okvirima službene posjete koja je dana 17.04.2019. godine organizirana u pravosudnim institucijama i Odjeljenju sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo, održali poseban radni sastanak sa v.d. predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu g-dinom Vladimirom Špoljarićem, predsjednicom Općinskog suda u Sarajevu g-đom Janjom Jovanović, v.d. glavnog tužitelja g-đom Anikom Kešelj, te zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo.

Na sastanku se razgovaralo o uslovima rada, organizacijskim problemima i izazovima u radu Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu, Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo,  a sve sa ciljem unapređenja organizacije i rezultata rada, te podizanja saradnje rukovodilaca pravosudnih institucija i sudske policije na viši nivo.

Prisutni na sastanku su nakon razmijenjenih informacija i mišljenja zaključili da uspješna saradnja predstavlja kontinuirani zadatak svih nosilaca pravosudnih funkcija u Federaciji BiH i Sudske policije Federacije BiH, te da je od strane svih relevantnih subjekata potrebno raditi na povećanju stepena saradnje, kao i jačanju personalnih i materijalno tehničkih kapaciteta koji su jedan od najvećih problema sa kojima se u svom radu susreće Sudska policija Federacije BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

DSC_0038.JPG

DSC_0041.JPG

DSC_0035.JPG