Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružno javno tužilaštvo u
Bijeljini

Odluka o liberalizaciji mjera donijetih povodom epidemiloške situacije COVID 19

18.05.2020.

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BIJELJINA
Broj: A-105/20
Dana, 14.05.2020. godine

 Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. glasnik RS“ broj 69/16) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. glasnik RS“ broj 47/19), a postupajući po Odluci Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH broj 08.02-1020-55/2020 od 30.04.2020. godine i Obavješetenju Ministarstva pravde Republike Srpske broj 08.020/052-2424/20-10 od 29.04.2020. godine, glavni okružni javni tužilac  d o n o s i

O  D  L  U  K  U
             o liberalizaciji mjera donijetih povodom epidemiološke  situacije
       Izazvane pojavom i širenjem COVID 19 (Korona virus)

                  I

Svi zaposleni u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini (u daljem tekstu: Tužilaštvo)  dužni su postupati u skladu sa Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH, broj 08.02-1020-55/2020 od 30.04.2020. godine, odnosno Obavještenjem Ministarstva pravde Republike Srpske broj 08.020/052-2424/20-10 od 29.04.2020. godine.
II

1) U Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina od 18.05.2020. godine se radi u punom radnom vremenu
(od 07:00 do 15:00).
2) Strankama i punomoćnicima koji su pozvani u Tužilaštvo ili koji vrše predaju podnesaka ili traženje informacija, dozvoljava se ulazak u Tužilaštvo uz obavezno poštovanje pravila propisane distance i mjera lične zaštite (nošenje maski i rukavica).
3) Sudska policija je dužna da od osoba koje ulaze u Tužilaštvo zahtijeva poštovanje pravila propisane distance i obavezno poštovanje mjera lične zaštite (nošenje maski i rukavica), a sve radi zaštite života i zdravlja zaposlenih i svih učesnika u postupku.
4) Prostorije Tužilaštva će se i dalje redovno dezinfikovati i preduzeće se sve mjere u skladu sa naredbama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a dezobarijere i dozatori sa sredstvima za dezinfekciju nalaze se na zajedničkom ulazu u zgradu pravosudja u Bijeljini.
   
   III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

               GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC
                                              Novak Kovačević


 DOSTAVLJENO:
- Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH
- Ministarstvo pravde Republike Srpske
- Okružni centar sudske policije Bijeljina
- Oglasna tabla Tužilaštva
- Veb stranica Tužilaštva
- Svim zaposlenim putem maila
- Arhiva


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Odluka