• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Potvrđena optužnica broj T14 0 KT 0030978 21 protiv Tadić Aleksandra

  17.11.2023.

  Sudija za predhodno saslušanje Osnovnog suda u Bijeljini potvrdio je dana 10.11.2023. godine optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv Tadić Aleksandra zv “Saša “ i ”Sale”, rođen u Sarajevu, nastanjen u Bijeljini , zbog krivičnog djela  Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga- iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.


  Potvrđena optužnica broj T14 0 KT 0030978  21 od   23.10.2023.godine godine protiv Tadić Aleksandra

      Što je:

           Od proljeća 2021. godine do 02.08.2021. godine, u Bijeljini u ulici Milovana Glišića, iako je odredbom člana  4. st. 1) i 2) Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službene novine BIH“ broj:8/06), zabranjen uzgoj biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga kao i proizvodnja i promet opojne droge, posjedovanje psihotropne supstance i sredstava za proizvodnju opojne droge osim pod uslovima propisanim ovim Zakonom, postupio suprotno te je, iako je bio svjestan i znao da se radi o biljci iz koje se dobija opojna droga  i da je njena neovlaštena proizvodnja zabranjena, a što je i htio, na neobrađenoj njivi koja se katastarski vodi pod brojem parcele 5497 K.O. Bijeljina 1, u vlasništvu H.H., H.R. i H.R., izvršio zasad i proizveo ukupno 5 stabljika koje potiču od biljne vrste Cananbis sative ( L ) Konoplje, a koje su izrasle u visini 100 cm, 110 cm, 130 cm, 130 cm i 140 cm, ukupne neto mase listova 125,27 g, a koje stabljike potiču od biljne vrste Cannabis Sative ( L ) Konoplja i čiji  listovi sadrže tetrahidrocannabinol ( THC), a Cannabis Sative ( L ) Konoplja je  Listom o utvrđivanju spiska opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora tabela I-1 popisa opojnih droga, proglašena za opojnu drogu  pod rednim brojem 13  („Službene novine BIH“ broj:8/06), kao i u svojoj porodičnoj kući u ul. Srpske Vojske broj 230 D držao ostatke  osušenih listova biljne materije neto mase 0,4585 g, a koja biljna materija potiče od biljne vrste Cananbis sative ( L ) Konoplje, a što su sve pronašli prilikom pretresa ovlaštena službena lica PU Bijeljina.

   

   Dakle, neovlašteno proizvodio supstance koji su proglašeni za opojnu drogu,

   

  Čime bi počinio  krivično djelo – Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga- iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.  

   

   

   

  Napomena:

  „ Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica. “

  Prikazana vijest je na:
  64 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Potvrđena optužnica broj T14 0 KT 0030978 21 protiv Tadić Aleksandra

  17.11.2023.

  Sudija za predhodno saslušanje Osnovnog suda u Bijeljini potvrdio je dana 10.11.2023. godine optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv Tadić Aleksandra zv “Saša “ i ”Sale”, rođen u Sarajevu, nastanjen u Bijeljini , zbog krivičnog djela  Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga- iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.


  Potvrđena optužnica broj T14 0 KT 0030978  21 od   23.10.2023.godine godine protiv Tadić Aleksandra

      Što je:

           Od proljeća 2021. godine do 02.08.2021. godine, u Bijeljini u ulici Milovana Glišića, iako je odredbom člana  4. st. 1) i 2) Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službene novine BIH“ broj:8/06), zabranjen uzgoj biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga kao i proizvodnja i promet opojne droge, posjedovanje psihotropne supstance i sredstava za proizvodnju opojne droge osim pod uslovima propisanim ovim Zakonom, postupio suprotno te je, iako je bio svjestan i znao da se radi o biljci iz koje se dobija opojna droga  i da je njena neovlaštena proizvodnja zabranjena, a što je i htio, na neobrađenoj njivi koja se katastarski vodi pod brojem parcele 5497 K.O. Bijeljina 1, u vlasništvu H.H., H.R. i H.R., izvršio zasad i proizveo ukupno 5 stabljika koje potiču od biljne vrste Cananbis sative ( L ) Konoplje, a koje su izrasle u visini 100 cm, 110 cm, 130 cm, 130 cm i 140 cm, ukupne neto mase listova 125,27 g, a koje stabljike potiču od biljne vrste Cannabis Sative ( L ) Konoplja i čiji  listovi sadrže tetrahidrocannabinol ( THC), a Cannabis Sative ( L ) Konoplja je  Listom o utvrđivanju spiska opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora tabela I-1 popisa opojnih droga, proglašena za opojnu drogu  pod rednim brojem 13  („Službene novine BIH“ broj:8/06), kao i u svojoj porodičnoj kući u ul. Srpske Vojske broj 230 D držao ostatke  osušenih listova biljne materije neto mase 0,4585 g, a koja biljna materija potiče od biljne vrste Cananbis sative ( L ) Konoplje, a što su sve pronašli prilikom pretresa ovlaštena službena lica PU Bijeljina.

   

   Dakle, neovlašteno proizvodio supstance koji su proglašeni za opojnu drogu,

   

  Čime bi počinio  krivično djelo – Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga- iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.  

   

   

   

  Napomena:

  „ Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica. “