• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0033739 23 protiv lica Risto Petrić

  17.11.2023.

  Sudija za predhodno saslušanje Osnovnog suda u Bijeljini potvrdio je dana 10.11.2023. godine optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv Riste Petrića, rođen u Bijeljini, nastanjen u Bijeljini , zbog krivičnog djela Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 1. tačka 2. i 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

   

  Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0033739 23 od   23.10.2023.godine godine protiv Riste Petrića

      Što je:

          u vremenskom periodu od 01.01.2020. do 31.07.2022. godine,  na području grada Bijeljina, kao odgovorno lice – direktor preduzeća „Petrić“ DOO Vršani Bijeljina,  kao i  Poslovne jedinice Trgovina na veliko šljunkom i pijeskom Balatun, Salaš bb Balatun, Bijeljina,  u smislu odredaba člana 123. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske svjestan obaveza  iz člana 32. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske  ("Sl. Glasnik“ Republike Srpske", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019),  da kao zastupnik privrednog društva izvršava svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika, te da je odgovoran  za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom,  u namjeri da svom privrednom društvu, pribavi protivpravnu imovinsku korist,  prikrivanjem činjenice  o porijeklu robe u količini od 17.321 m3 prirodnog materijala- šljunka za koji u knjigovodstvu preduzeća nisu postojale odgovarajuće fakture dobavljača, niti dozvola  nadležnog organa - Javne ustanove „Vode Srpske“ AD Bijeljina, a koji materijal je prethodno neovlašteno eksploatisan iz vodotoka rijeke Drine, u mjestu Balatun, grad Bijeljina, a potom separisan ( razdvojen na više komponenti) na separaciji „Petrić“  u mjestu Balatun,    nakon čega je uz izdate  fakture navedeni materijal -šljunak  prodao  kupcima na području BiH  ( SZTR „Mihajlović“ Lopare, „Zidar Živanović“  doo Ugljevik,  „Dženex“ doo Tuzla, „Rudinka“ doo Teočak,  „Simex prom“ doo Janja, „IBD“ dd Brčko Distrikt BiH, „Građevina“ doo Živinice, „ZP komerc“ doo Bijeljina, „Beton gradnja“ doo Lukavac, „Luxuria“ doo Lukavac, „Kaif“ doo Brčko Distrikt BiH i „Petrić“ DOO Brčko),  na koji način je neistinito prikazao stanje i kretanje sredstava poslovanja, te postupio suprotno odredbama člana 66.  i člana 121. stav 1. tačka g) Zakona o vodama ( „Sl. Glasnik“ Republike Srpske broj 50/06,92/09,121/12 i 74/17), kao i  što za navedeni eksploatisani materijal u količini od 17.321 m3 nije podnio  prijavu i platio  vodnu naknadu nadležnom organu u iznosu od 1,5 KM po m3 izvađenog materijala, postupajući suprotno  odredbama člana 2. stav 1. tačka g), člana 3. stav 1. tačka e) i člana 5. stav 1. Uredbe o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja posebnih vodnih naknada,  („Sl. Glasnik Republike Srpske“ broj 53/11) i članu 6. Odluke o stopama posebnih vodnih naknada  (Sl.glasnik Republike Srpske broj 53/11), na koji način je izbjegao plaćanje vodne naknade u iznosu od  25.981,50 KM na ime javnih prihoda Republike Srpske,  za koji iznos je preduzeću „Petrić“ DOO Vršani Bijeljina, pribavio protivpravnu imovinsku korist.

   

  dakle da je : kao odgovorno lice u pravnom licu u namjeri da svom pravnom licu pribavi protivpravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica neistinito prikazivao stanje  i kretanje sredstava i rezultata poslovanja, te pri izvršavanju poreskih ili drugih obaveza uskratio sredstva koja predstavljaju javni prihod

   

  čime bi: počinio krivično djelo –Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 1. tačka 2. i 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

    

  Napomena:

  „ Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica. “

  Prikazana vijest je na:
  103 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0033739 23 protiv lica Risto Petrić

  17.11.2023.

  Sudija za predhodno saslušanje Osnovnog suda u Bijeljini potvrdio je dana 10.11.2023. godine optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv Riste Petrića, rođen u Bijeljini, nastanjen u Bijeljini , zbog krivičnog djela Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 1. tačka 2. i 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

   

  Potvrđena optužnica broj T14 0 KTPO 0033739 23 od   23.10.2023.godine godine protiv Riste Petrića

      Što je:

          u vremenskom periodu od 01.01.2020. do 31.07.2022. godine,  na području grada Bijeljina, kao odgovorno lice – direktor preduzeća „Petrić“ DOO Vršani Bijeljina,  kao i  Poslovne jedinice Trgovina na veliko šljunkom i pijeskom Balatun, Salaš bb Balatun, Bijeljina,  u smislu odredaba člana 123. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske svjestan obaveza  iz člana 32. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske  ("Sl. Glasnik“ Republike Srpske", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019),  da kao zastupnik privrednog društva izvršava svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika, te da je odgovoran  za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom,  u namjeri da svom privrednom društvu, pribavi protivpravnu imovinsku korist,  prikrivanjem činjenice  o porijeklu robe u količini od 17.321 m3 prirodnog materijala- šljunka za koji u knjigovodstvu preduzeća nisu postojale odgovarajuće fakture dobavljača, niti dozvola  nadležnog organa - Javne ustanove „Vode Srpske“ AD Bijeljina, a koji materijal je prethodno neovlašteno eksploatisan iz vodotoka rijeke Drine, u mjestu Balatun, grad Bijeljina, a potom separisan ( razdvojen na više komponenti) na separaciji „Petrić“  u mjestu Balatun,    nakon čega je uz izdate  fakture navedeni materijal -šljunak  prodao  kupcima na području BiH  ( SZTR „Mihajlović“ Lopare, „Zidar Živanović“  doo Ugljevik,  „Dženex“ doo Tuzla, „Rudinka“ doo Teočak,  „Simex prom“ doo Janja, „IBD“ dd Brčko Distrikt BiH, „Građevina“ doo Živinice, „ZP komerc“ doo Bijeljina, „Beton gradnja“ doo Lukavac, „Luxuria“ doo Lukavac, „Kaif“ doo Brčko Distrikt BiH i „Petrić“ DOO Brčko),  na koji način je neistinito prikazao stanje i kretanje sredstava poslovanja, te postupio suprotno odredbama člana 66.  i člana 121. stav 1. tačka g) Zakona o vodama ( „Sl. Glasnik“ Republike Srpske broj 50/06,92/09,121/12 i 74/17), kao i  što za navedeni eksploatisani materijal u količini od 17.321 m3 nije podnio  prijavu i platio  vodnu naknadu nadležnom organu u iznosu od 1,5 KM po m3 izvađenog materijala, postupajući suprotno  odredbama člana 2. stav 1. tačka g), člana 3. stav 1. tačka e) i člana 5. stav 1. Uredbe o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja posebnih vodnih naknada,  („Sl. Glasnik Republike Srpske“ broj 53/11) i članu 6. Odluke o stopama posebnih vodnih naknada  (Sl.glasnik Republike Srpske broj 53/11), na koji način je izbjegao plaćanje vodne naknade u iznosu od  25.981,50 KM na ime javnih prihoda Republike Srpske,  za koji iznos je preduzeću „Petrić“ DOO Vršani Bijeljina, pribavio protivpravnu imovinsku korist.

   

  dakle da je : kao odgovorno lice u pravnom licu u namjeri da svom pravnom licu pribavi protivpravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica neistinito prikazivao stanje  i kretanje sredstava i rezultata poslovanja, te pri izvršavanju poreskih ili drugih obaveza uskratio sredstva koja predstavljaju javni prihod

   

  čime bi: počinio krivično djelo –Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju iz člana 248. stav 1. tačka 2. i 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

    

  Napomena:

  „ Potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica. “